Posted:Днешната публикация относно използването на автоматизираното офериране в рамките на подобрените кампании е петата в серията ни за най-добри практики за офериране. Предишните публикации в блога ни разгледаха изчисляването на корекциите на офертите за мобилни устройства, местоположение и час.
 
Лансирахме корекциите на офертите за устройство, местоположение и час от денонощието, за да Ви помогнем да контролирате офертите си, без да дублирате кампании, като част от функцията за подобрени кампании. Много рекламодатели споделиха с нас, че тези инструменти им помагат да подобрят резултатите и ефикасността си. За някои рекламодатели обаче, особено онези с големи програми и профили, мащабното управление на кампании пак може да е сложно и да изисква много време.
 
Тъй като оферирането е от основно значение за успеха Ви с AdWords, разработихме набор от инструменти за автоматизиране, за да Ви помогнем да подобрите ефективността си и да пестите време.
 
Предимствата на автоматизирането на офертите в AdWords
За почти всеки рекламодател използването на правилното решение за автоматизирано офериране може да стимулира постигането на по-добри резултати и подобрена ефикасност. Следват някои от ключовите предимства от използването на стратегиите на AdWords за автоматизирано офериране в подобрените кампании.
 
        Пестете време, като оптимизирате мащабно офертите за целта си. Автоматизираните инструменти динамично променят офертите, за да изпълнят целите на рекламната Ви дейност в рамките на ключовите Ви думи – независимо дали са сто, или един милион, като така Ви спестяват време и усилия.
 

        Създавайте и управлявайте кампании независимо от стратегията за офериране. Новите гъвкави стратегии за офериране Ви позволяват да ги прилагате по няколко на брой в рамките на една или всички кампании. Това Ви дава свободата да оптимизирате спрямо няколко цели за рекламиране в една и съща кампания или във всички кампании, без структурата на профила да Ви ограничава. Прочетете повече за тях по-долу.
 
        Подобрете ефективността с офериране по време на търга. Две гъвкави стратегии за офериране, целева CPA и подобрена CPC, използват комбинация от сигнали за ефективността в реално време, включително местоположение, устройство, партньорски сайт и операционна система, за да зададат конкретни оферти във всеки търг. Чрез оферирането по време на търга тези автоматизирани инструменти автоматично изчисляват корекциите на офертите за Вас.
 
        Оптимизирайте с времето за непрекъснато подобряване на резултатите. Автоматизираните ни инструменти се приспособяват към промените в ефективността с времето, като Ви спестяват усилието ръчно да правите преценка на отчетите за ефективността и непрекъснато да променяте офертите, за да сте в крак с колебанията в нея.
 
        Изпробвайте лесно. Инструментите на AdWords за автоматизиране на офертите са безплатни за използване и налице за всички рекламодатели директно в интерфейса на програмата.
 
Кога да използвате автоматизирането на офертите
 
В тази секция ще Ви дадем указания за това, кога да използвате всяка от стратегиите на Google за автоматизирано офериране в рамките на подобрените кампании.
 
Целева CPA (версията на оптимизатора на реализациите в стратегиите за гъвкаво офериране) е най-мощният ни инструмент за автоматизиране на офертите. Тази стратегия за офериране задава оптимална оферта за всеки търг, като предвижда вероятността от извършването на реализация. Тя използва данни в реално време, като тези за местоположението, часа от денонощието, устройството и разположението в мрежата. Прилагайте тази стратегия към рекламни групи или кампании, ако основната Ви цел е да постигнете максимален обем на реализациите, като същевременно поддържате целева CPA. Целевата CPА автоматично ще зададе и оптимизира корекциите на офертите Ви вместо Вас. Коригиране на офертите за мобилни устройства от -100% обаче ще предотврати показването на рекламите Ви в тези устройства.
 
Подобрената CPC може да подобри ефективността, като добави автоматизиране към ръчните Ви оферти. Тази стратегия за автоматизирано офериране ще прецизира ръчните Ви оферти посредством същата технология за предвиждане на реализациите в реално време като целевата CPA. Пак можете да прилагате корекции на офертите с тази автоматизирана стратегия, ако знаете, че устройството, местоположението или часът от денонощието засягат стойността на реализациите Ви по начини, които не се измерват при проследяването на реализациите. Например, ако искате да използвате автоматизирането, но знаете, че кликванията, които получавате от мобилни устройства, стимулират стойността отвъд онлайн реализациите, като посещения на магазини, можете да активирате „Подобрена CPC“ в комбинация с коригиране на офертите за мобилни устройства, за да вземете предвид разликата в очакваната стойност на кликване.
 
Последните две стратегии за гъвкаво офериране прилагат автоматизиране на офертите и работят със съществуващите ръчни корекции на офертите. Ако целта Ви е да получите възможно най-много кликвания в рамките на целеви разходи, можете да внедрите стратегията за офериране Постигане на максимален брой кликвания. В случай че се интересувате от постигането на видимост с импресии на челните позиции, можете да изпробвате стратегията Насочване по местоположението на страницата за търсене. Прочетете повече за тези стратегии тук.
 
Ако сте внедрили една от четирите стратегии за гъвкаво офериране, можете да наблюдавате ефективността си в Споделена библиотека и да правите корекции, ако е необходимо.
 
Макар че може да отнеме известно време да прецизирате стратегията си за автоматизиране на офертите, предимствата му ще подобрят ефективността Ви, като същевременно ще Ви спестят време и усилия. За да прочетете повече за автоматизирането и корекциите в оферирането, разгледайте нашия Помощен център.
 
Публикувано от Андреа Коън (Andrea Cohan), мениджър за продуктов маркетинг, AdWords
  

Posted:


Днешната публикация ще даде насоки относно използването на корекциите на офертите по час.  Тя е четвърта поред в серията за най-добри практики за офериране. Предишните публикации разгледаха стратегиите за оптимизиране при задаване на корекции на офертите по местоположение и за мобилни устройства, както и приоритизирането.

В нашия непрекъснато свързан свят в течение на деня хората търсят от няколко устройства места, на които да отидат, неща, които да купят, и възможности да продължат да се забавляват. Те често използват подобни резултати по различни начини в зависимост от часа от денонощието, през който извършват търсенето си. Например, ако някой търси „почивки в Европа“ по време на работния си ден, възможно е само да набира информация за предстоящо пътуване.  Когато се върне вкъщи и извърши същото търсене вечерта, може да е по-вероятно този човек да разполага с цялата информация, която му е необходима, за да резервира полети и хотели.


С тази непрекъсната свързаност специалистите по маркетинг чрез търсещи машини вече могат да получават уеб трафик денонощно и от цялото земно кълбо. Повечето фирми пак могат да установят пикови дни и часове, когато наблюдават по-добра възвръщаемост на инвестициите и по-ниски разходи.  През други периоди клиентската активност може да е по-слаба и някои фирми може да искат да стимулират допълнителни посещения, дори и разходите да са по-високи. 

Ако фирмата Ви наблюдава редовни цикли в клиентското поведение и ефективността в AdWords през седмицата, тогава използването на функцията за коригиране на офертите по час в подобрените кампании в програмата може да е логично за Вас.  Тази функция може да Ви помогне да подобрите резултатите, като Ви позволява да увеличавате или намалявате офертите по ден от седмицата или час от денонощието.

Първи стъпки с корекциите на офертите по час
Преди да направите корекции, важно е да изберете правилното ниво на детайлност за анализ.  Например ще коригирате офертите по ден от седмицата, осемчасови периоди или по конкретен час?  Макар че може да се изкушавате да оптимизирате по конкретни часове, важно е да се уверите, че разполагате с достатъчно данни, за да вземете решения за всеки времеви период.  Основно правило е да имате 1000 кликвания и 30 реализации за всеки период, който бихте искали да оптимизирате.

Изчисляване на корекциите на офертите Ви по час
Щом решите, че използването на корекции на офертите е правилно за бизнеса Ви, сравнете ефективността на рекламите си през различни часове с целта си за ефективността като цяло.  Това ще Ви помогне лесно да определите правилното коригиране на офертите за всеки времеви период. 
Ако задавате цел посредством целева цена за действие, коригирането на офертите Ви може да бъде изчислено както следва:

Коригиране на офертите по час = 100%* (( Цел на кампанията  / Действителна ефективност) - 1)

Например да кажем, че търгувате на дребно онлайн и установявате, че делнизните са с по-добър трафик и ефективност от съботно-неделните дни. Искате целевата Ви цена на придобиване да е 30 лв. като цяло, но през делничните дни тя е 25 лв., а през съботно-неделните дни – 40 лв.  За да постигнете целта си за ефективността и да реализирате максимална ефикасност, можете да използвате коригиране на офертите по час.  Трябва само да коригирате офертите си за делнични дни с +20%, а тези за съботно-неделните дни с -25%.  Това Ви позволява да оптимизирате съобразно целта си, като оферирате по-настойчиво през делничните дни, когато реализациите са по-рентабилни, и по-умерено през съботно-неделните дни, когато ефективността е по-ниска.

Изпробване и разучаване
Непрекъснатото повторение е ключова част от процеса на оптимизиране. За да се уверите, че постигате оптимални резултати с течение на времето, проверявайте редовно ефективността за всяко коригиране на офертите по час в подраздела „Час“ в настройките на кампанията си. Повишавайте коригирането на офертите си, когато ефективността Ви надхвърля целта Ви, и го понижавайте, когато тя е под нея. Това ще Ви помогне да оптимизирате офертите си и да ги коригирате спрямо променящото се потребителско поведение.

Съвети
Също трябва да се възползвате от тази възможност, за да разучите вътрешните си данни с цел да разберете кога активността Ви е пикова, що се отнася до проценти на реализации, размер на поръчки и общ обем.  Ако имате физически съществуващ магазин или ръководите телефонен център, добре е да вземете предвид съответното си работно време като указател за задаване на коригирането на офертите си по час.  Разучаването на обема на активността през часовете, в които сте отворени, може да Ви даде добра представа за това, кога може да е добре да повишавате или понижавате офертите си.  Например, ако телефонният Ви център е затворен през нощта, може да е добре да понижите офертите си през това време, за да не насочвате клиентите да се обаждат на номер, на който никой няма да им отговори.  По същия начин, ако ръководите физически съществуващ магазин и забележите спадове в трафика през определени часове, може да е добре да повишите офертите за съответните периоди и да пускате реклами с промоционални оферти, за да привличате повече хора към бизнеса си.

Напомняния
Корекциите на офертите по час са ключова част от подобрените кампании.  За да ги използвате редом с корекциите на офертите по местоположение и за мобилни устройства, ще трябва да надстроите кампаниите си.  От 22 юли 2013 г. нататък ще започнем надстройването на всички кампании до подобрени. 

По-късно тази седмица ще разгледаме по-задълбочено начините, по които можете да използвате инструменти като стратегиите за гъвкаво офериране, за да автоматизирате настройките за офертите си въз основа на конкретни бизнес цели, като цена на придобиване.

Публикувано от Тинг Жанг (Ting Zhang), „Решения за глобално търсене“Posted:


Posted:


Подобрените кампании предлагат гама от нови функции за стимулиране на по-добра ефективност и ефикасност. При над три милиона вече надстроени кампании чухме много отлични примери за рекламодатели, които чрез тях намират нови източници на приходи и достигат до нови клиенти, като същевременно пестят време. С наближаването на 22 юли – датата за автоматично надстройване, въвеждаме някои нови функции в Центъра за надстройване днес, за да улесним още-повече този процес. Надстройте днес, за да започнете да се възползвате от предимствата още сега.
 
Пет причини да надстроите сега
Като надстроите сега и усвоите на професионално ниво новите функции преди автоматичното надстройване, можете да излезете крачка напред по отношение на стимулирането на по-добра ефективност и така да изпреварите конкуренцията си. Ето някои от основните причини, които рекламодателите ни изтъкват за извършване на надстройването:

Открийте местни възможности: Използвайте коригирането на офертите по местоположение за лесно и ефикасно ангажиране с потребителите въз основа на местоположение и близост. Това Ви помага да намирате и оптимизирате източници на приходи, за чието съществуване може и да не сте подозирали.  

След надстройване до подобрени кампании и оползотворяване на корекциите на офертите въз основа на географски признак, Питър Хюз (Peter Hughes), мениджър по маркетинга чрез търсещи машини в Constant Contact, заяви: „Изведнъж осъзнахме, че в Калифорния съществува невероятно струпване на малки и средни по размер фирми.  Супер! Вече се бяхме насочили по географски признак към тях.  Познайте какво обаче?  Кой знаеше, че Северна Дакота осигуряваше толкова добра възвръщаемост на инвестициите.  В стария ни свят на действие никога не бих си го представил, защото не съответстваше на модела ми на избирателно мащабиране.“

● Разкрийте истинската мощ на мобилната среда: Внедрете коригирането на офертите за мобилни устройства, за да се уверите, че сте полезни по правилния начин за клиентите в движение, като същевременно получавате по-добри статистически данни за резултатите, които мобилните устройства могат да осигурят за Вас. 

American Apparel надстрои рано, за да достига до клиенти, използващи всички размери екрани. Фирмата започна със задаването на корекции на офертите за мобилни устройства от 100% и отбеляза впечатляващи резултати.  От надстройването насам мобилните реализации се удвоиха, а сумарната честота на кликване се увеличи със 7%.  Шон Сингълтън (Sean Singleton), маркетингов мениджър, заяви: „Преминаваме от етап на изпитания към етап на прецизна настройка на начина, по който реализираме маркетинговата си стратегия за няколко устройства.  С подобрените кампании изпробването и повтарянето са много лесни, така че бързо установяваме вътрешнофирмени най-добри практики, що се отнася до това, как най-добре да провеждаме подобрени кампании.“

● Привличайте повече възможни клиенти и продажби чрез обаждания: Използвайте разширенията за обаждания и измервайте извършените обаждания като реализации, за да привличате рентабилни възможни клиенти и продажби, като същевременно осигурявате по-добра практическа работа с рекламите за клиентите си.
Финансово-инвестиционната фирма Woodbridge се възползва от надстроените разширения за обаждания и новите отчетни функции, като увеличи обема на обажданията от смартфони от 20% на 57%, като възможните клиенти, използващи смартфони, почти се удвоиха.  Освен това процентите на реализации от настолни компютри и мобилни устройства нараснаха с 6%.

●  Прекарвайте по-малко време в управлението на кампании: Задълбочете се в подобрените кампании, за да видите как мощните функции работят съвместно, за да рационализират потока Ви на работа и да Ви осигурят резултати, които Ви радват, по-скоро.

Нидерландският търговец на обувки на дребно Schuurman Schoenen намали общия си брой кампании с 60% и значително понижи работното натоварване на маркетинговия си екип.  „Прекарвах двойно повече време в поддръжка и прецизна настройка на кампании“, казва Кайо Клайн Обинк (Kayo Klein Obbink), специалистът по онлайн маркетинг на Schuurman Schoenen.

● Достигайте до нови аудитории в дисплейната мрежа на Google посредством мощно офериране:  Стимулирайте дела на импресиите към конкретна аудитория чрез персонализирани оферти за дисплейната мрежа в рамките на характеристики като демографски данни, категории по интереси или теми.

Статис Константинидис (Stathis Konstantinidis), който ръководи отдела за глобален маркетинг в Westwing, каза: Чрез надстройването до подобрени кампании получаваме по-задълбочена представа за това, как извършващата ни реализации аудитория изглежда на ниво рекламна група. Това е от изключително значение за нас, тъй като имаме много ясна идея за целевата си група. Можем да използваме тази информация, за да увеличим дела на импресиите на рекламите си в рамките на извършващата реализации аудитория и да намалим импресиите от аудиториите, които не се представят толкова добре, с цел стимулиране на реализациите и намаляване на цената на възможен клиент (CPL).“

Подобрения в Центъра за надстройване
През април съобщихме за пускането на Центъра за надстройване, с чиято помощ да преминете от старите към подобрените кампании. През следващата седмица въвеждаме поетапно някои допълнителни функции, които ще улеснят надстройването още повече и ще Ви дадат още по-голям контрол върху процеса на обединяване:


● Увеличена гъвкавост при копирането на ключови думи: Когато обединявате кампании, разполагайте с по-голям контрол върху това, как ключовите думи се копират (или не се копират) от кампанията за мобилни устройства към тази за настолни компютри.
  Автоматично означаване с етикет на новокопираните ключови думи: Когато ключови думи, реклами или рекламни групи бъдат копирани или обединени, те ще бъдат означени като изменени от Центъра за надстройване.
  Непрекъснато проследяване на ниво ключова дума: Когато имате две съответстващи си кампании с различни целеви URL адреси на ниво ключова дума за мобилни устройства и настолни компютри, те ще бъдат обединени автоматично. URL адресът за мобилни устройства ще се показва на мобилни телефони, а този за настолни компютри ще се показва на немобилни устройства.
    ... Очаквайте скоро: Функционалност за групово качване: Разширенията на рекламите и рекламните групи скоро ще могат да се експортират в AdWords Редактор.
 
Надяваме се, че Центърът за надстройване и другите ресурси, за които споделихме, ще Ви дадат инструментите, които са Ви необходими за лесно преминаване към подобрените кампании. 
 
Не отлагайте надстройването
Ще започнем автоматично да надстройваме всички наследени кампании на 22 юли 2013 г.  Моля, не спирайте да споделяте отзивите си с нас, докато извършвате процедурата за надстройване.
 
Публикувано от Анди Милър (Andy Miller), ръководител на „Решения за мобилно търсене“

Posted: 

Posted:Джон Съливан (John Sullivan), Глобални решения за търсене

Posted:


Последната версия на AdWords Редактор Ви дава повече начини да извършвате групови промени в подобрените си кампании. С тази нова версия можете: 

   да задавате корекции на офертите за разположения, теми и аудитории;
   да задавате корекции на офертите за мобилни устройства на ниво рекламна група;
   да надстройвате групово кампании посредством импортиране на CSV файл или чрез инструмента „Добавяне/актуализиране на няколко кампании“;
   да използвате новите параметри {ifmobile} и {ifnotmobile} на ValueTrack.
                
Подобрихме и статистическите данни за ефективността, които можете да изтегляте за местоположения, аудитории и разположения. В раздела „Ключови думи“ дванадесет нови графи показват подробно ефективността на ключовите думи в дисплейната мрежа. 
                
За повече подробности относно тези промени и други актуализации вижте бележките ни по версия 10.1 на AdWords Редактор
                       
Следващият път, когато стартирате AdWords Редактор, ще видите подкана да надстроите до версия 10.1. За да научите повече за надстройването, включително как да съхраните непубликувани промени и коментари при извършването му, моля, прегледайте тези инструкции. Можете също да изтеглите версия 10.1 от уебсайта на AdWords Редактор. 
                     
Забележка: Поддръжката на предишните версии на AdWords Редактор ще продължи още четири месеца, за да имате време да надстроите. Ще трябва да го направите до 16 септември 2013 г. с цел гарантиране на непрекъснатото използване на инструмента.