Една от целите ни е да предоставяме инструменти, за да Ви помогнем по-добре да разберете как хората, търсещи с Google, се свързват с бизнеса Ви. Ето защо осигуряваме отчети като Общ преглед на мрежата за търсене в Google Анализ, Заявки за търсене в Инструменти за уеб администратори, както и отчета за думите за търсене и отчетите за дела на импресиите в AdWords.

Днес обявяваме добавянето на новия отчет „Платени и органични“ в AdWords, с чиято помощ да анализирате и оптимизирате присъствието си в мрежата за търсене на Google. Преди повечето отчети за мрежата за търсене показваха ефективността от платените и тази от органичните резултати поотделно без статистически данни за потребителското поведение, когато те се застъпваха. Новият отчет е първият, който Ви позволява да видите и сравните ефективността си за заявка, когато или Ваша реклама, или Ваш органичен резултат, или и двете се показват в страницата с резултати от търсенето.
(Примерен отчет „Платени и органични“)
  
Ето някои начини, по които можете да използвате отчета „Платени и органични“, за да измервате и оптимизирате ефективността си в мрежата за търсене:
      Откривайте допълнителни ключови думи. Използвайте отчета, за да откривате потенциални ключови думи, които да добавите в профилите си в AdWords, като потърсите заявки, за които се показвате само в резултатите от органичното търсене без свързани реклами.
      Оптимизирайте присъствието си за заявки с висока стойност. Използвайте отчета, за да подобрите присъствието си в платените резултати и да наблюдавате заявките с висока стойност за Вас за органичните резултати. 
      Измервайте промените холистично. При тестването на подобрения в уебсайт или промени в офертите, бюджетите или ключовите думи в AdWords, можете по-лесно да отчитате въздействието в рамките на платения, органичния и комбинирания трафик.

От IMPAQT, агенция за дигитален маркетинг, която специализира в това да помага на клиентите с маркетинга им чрез машини за платено и органично търсене, споделиха наблюденията си, след като направиха бета тест на отчета.

Отчетът „Платени и органични“ бе невероятно полезен за разбирането на взаимодействието между платеното и органичното търсене, както и на цялостната синергия, когато те действат взаимно. За ключовите заявки, свързани с марката на един от клиентите си, видяхме 18% увеличение в CTR, когато платеното и органичното търсене действат взаимно, спрямо това да се разчита само на органичния резултат.

Първи стъпки
За да започнете, ще е необходимо да свържете профила си в AdWords с профил в Инструменти за уеб администратори. За свързването се изисква да сте потвърден собственик на сайта си в Инструменти за уеб администратори или потвърденият собственик да Ви предостави достъп – можете лесно да направите заявка за това директно от AdWords. Дори и да не купувате реклами, пак можете да се възползвате от функциите за отчитане на органичното търсене на ниво заявка, които са налице в този отчет. Подробни инструкции за това, как да зададете връзката и да осъществите достъп до отчета, могат да бъдат намерени в нашия Помощен център.
Надяваме се, че новият отчет „Платени и органични“ Ви спестява време и Ви помага да подобрите ефективността си при управлението на двата типа трафик от търсенето за бизнеса си.

Публикувано от Дан Фридман (Dan Friedman), продуктов мениджър, AdWords