Posted:


Posted:


Posted:


Отличните рекламни кампании винаги са изисквали две неща: познаването на аудиторията Ви и използването на тези знания, за да достигате до нея по интелигентни начини.
 
Днес с вълнение представяме нововъведения, които ще помогнат на рекламодателите в дисплейната мрежа с двете части на това уравнение. Става дума за Google Дисплейно планиране и два нови отчета: Демографска ефективност и Ефективност на разположенията.
 
Първо, запознайте се с Google Дисплейно планиране – безплатен инструмент за проучвания и планиране, който осигурява идеи за насочване и прогнози, с чиято помощ да създавате по-добри дисплейни кампании. Въз основа на въведени от Вас данни инструментът предлага места, където да показвате рекламата си в дисплейната мрежа на Google, заедно с ключови, имащи отношение подробности: обхват на импресиите и „бисквитките“ за рекламните ни места, разбивки по възрастови групи и пол, както и досегашна информация за цената на кликване (CPC).  Тези функции могат да Ви помогнат по следните начини:
 
●        Намирайте нови рекламни места.  Google Дисплейно планиране намира и предлага хиляди уебсайтове, мобилни приложения и видеоканали за рекламите Ви в целия обхват на онлайн света.
        Генерирайте идеи за насочване. Опитвате се да достигнете до играчите на голф или до хората, току-що станали родители? Трябва само да опишете интересите им, уебсайтовете, които знаете, че посещават, и продуктите, които купуват. Google Дисплейно планиране ще използва тези данни, за да предложи добри ключови думи и други идеи за насочване.
        Придайте статистическо значение на данните.  С какви възможности като цяло разполага кампанията Ви в дисплейната мрежа на Google и какво можете да очаквате по отношение на възвръщаемостта? Google Дисплейно планиране Ви дава тези отговори и ги подкрепя с прогнози и досегашни данни.
Google Дисплейно планиране е част от AdWords, така че с едно кликване можете да добавите плана си директно в профила си или да го изтеглите, за да го споделите. Инструментът ще е налице в менюто Инструменти и анализ и ще се въвежда поетапно през следващите няколко седмици. Можете да научите повече в нашия Помощен център.
Сега да пристъпим към другата половина от уравнението: познаването на аудиторията Ви. Новите ни два отчета ще Ви помогнат да разберете каква е ефективността на рекламите Ви спрямо различните сегменти клиенти и уебсайтове.
 
Отчетите за демографската ефективност показват как различните демографски сегменти, полове и възрастови групи реагират на посланията Ви, като Ви дават процентите на импресии, кликвания и реализации за всяка група. Мечта за специалиста по маркетинг!  Въоръжени с тези нови статистически данни можете бързо да персонализирате рекламите си, за да бъдат по-уместни за аудиторията Ви, както и да измените настройките си за насочване и офериране с цел по-добра ефективност на кампаниите си.
 
Новите отчети за ефективността на разположенията комбинират автоматичните и управляваните разположения в един отчет, за да можете бързо да виждате каква е ефективността на рекламите Ви в различните уебсайтове и да коригирате насочването и оферирането си съобразно и лесно. Тези нови отчети са налице глобално в раздела „Дисплейна мрежа“.  
 
Неустоимите предимства на цифровите технологии са информацията и действията в реално време. Надяваме се, че тези нови функции ще Ви дадат повече статистическа информация, по-добри начини да действате въз основа на нея и по-лесен и по-ефикасен способ да купувате дисплейно рекламиране.
 
Публикувано от Кристиан Остлиен (Christian Oestlien), Продуктов мениджър, AdWords
  

Posted:Когато създадохме функцията за редактиране на електронни таблици през 2009 г., искахме да Ви улесним при извършването на групови промени в кампаниите Ви.  Оттогава пуснахме груповото редактиране, за да Ви помогнем да правите широкомащабни промени в профила си в AdWords, както и груповите качвания на ключови думи, с чиято помощ да добавяте, редактирате и премахвате ключови думи мащабно. Тези две функции обхващат всички възможности на редактирането на електронни таблици, като същевременно са по-мощни и приспособими. Като се има предвид това, оттегляме функцията за редактиране на електронни таблици на 30 май.
 
Ако сте свикнали да използвате редактирането на електронни таблици, можете да направите едно от следните две неща въз основа на това, какво искате да постигнете:
 
1.         Можете да кликнете върху падащото меню „Редактиране“ и да изберете типа групова редакция, която искате да извършите.  Груповите редакции на ключовите Ви думи ще Ви позволят да:
○       търсите и замествате текст в ключовите думи или целевите URL адреси;
○       прибавяте текст към ключовите думи или целевите URL адреси;
○       задавате нови оферти, включително да ги увеличавате до прогнозата за CPC за първа страница или за горе в страницата;
○       увеличавате или намалявате оферти;
○       променяте типовете на съвпадението на ключовите думи;
○       добавяте/премахвате етикети.
2.         Можете да използвате груповите качвания на ключови думи.  На същата страница, където винаги сте можели да изтегляте отчетите за ключовите думи, кликнете върху квадратчето с етикет „С възможност за редактиране“.  При това ще се изтегли специална версия с възможност за редактиране на отчета за ефективността на ключовите думи, която можете да измените и след това да качите. 
 
За повече информация относно използването на тези функции вместо редактирането на електронни таблици, прочетете статията за групови редакции и статията за групови качвания на ключови думи в Помощния ни център.
 
Публикувано от Прашант Вахети (Prashant Baheti), Продуктов мениджър, AdWords

Posted:Подобрените кампании Ви помагат да достигате с правилните реклами до хората въз основа на ситуацията в която се намират, включително местоположение, час от денонощието и устройство им, без да трябва да задавате и управлявате няколко отделни кампании. За повечето рекламодатели надстройването представлява лесен процес от три стъпки. Те вече са надстроили над 1,5 млн. кампании и са отчели неоспорими резултати.

Нов Център за надстройване
Днес представяме Центъра за надстройване, с който да улесним рекламодателите с много кампании при надстройването им. В центъра можете да надстройвате по няколко кампании наведнъж и да ги обединявате само с няколко кликвания. При поетапното въвеждане на Центъра за надстройване във всички профили през следващите няколко седмици ще можете да осъществявате достъп до него от лявата навигационна лента в раздела „Кампании“.  Научете повече.Входна точка в Центъра за надстройване

Има два основни начина за използване на Центъра за надстройване. 

1. Групово надстройване

Тази опция Ви дава бърз начин да надстроите няколко кампании, които не е необходимо да бъдат обединявани. Вместо да ги надстройвате една по една, можете да изберете няколко на брой кампании, да посочите коригиране на офертите за мобилни устройства, да видите прогнози за трафика и да надстроите с по-малко кликвания.

2. Обединяване и надстройване

Ако имате кампании само в мрежата за търсене или такива в мрежата за търсене и дисплейната мрежа, които са с подобни ключови думи и насочвания по местоположение, Центърът за надстройване автоматично ги идентифицира като кандидати за обединяване. След това ще можете да визуализирате и коригирате настройките, рекламните групи и разширенията на предложените кампании за тази, в която ще бъдат обединени. По подразбиране рекламните групи и бюджетите ще бъдат комбинирани. Други настройки и разширения на ниво основна кампания ще заменят тези във вторичната.


Табличен изглед на настройките на обединената кампания


След като създадете нови подобрени кампании, Ви препоръчваме да надстроите разширенията си за повече контрол, гъвкавост и уместност. Добре е също да добавите обратно всички важни ключови думи, разширения или насочвания по местоположение от вторичната си кампания, които са били пропуснати при обединяването.

Препоръчваме кампаниите само за дисплейната мрежа да се надстройват, вместо да се обединяват заедно. Инструментът за надстройване не поддържа възможността за обединяване на графични реклами, критерии за насочване по аудитории и други елементи, отнасящи се конкретно за дисплейните кампании.

В Центъра за надстройване е налице и разширен режим, чрез който можете да видите всички кампании в профила си и който Ви осигурява повече гъвкавост и по-малко указания, ако вече сте разработили стратегия за обединяването и надстройването.

Напомняния
От 22 юли 2013 г. ще започнем надстройването на всички кампании до подобрени.  Когато надстройвате до подобрени кампании, моля, не спирайте да споделяте какво мислите чрез формуляра ни за отзиви

За да научите повече за стратегиите за надстройване до подобрени кампании и за Центъра за надстройване, моля, присъединете се към нас днес в 10:00 ч. Лятно тихоокеанско време (PDT) в нашия уеб семинар „Учете с Google“


Публикувано от Нийл Инала (Neil Inala), Продуктов мениджър, AdWords