Отличните рекламни кампании винаги са изисквали две неща: познаването на аудиторията Ви и използването на тези знания, за да достигате до нея по интелигентни начини.
 
Днес с вълнение представяме нововъведения, които ще помогнат на рекламодателите в дисплейната мрежа с двете части на това уравнение. Става дума за Google Дисплейно планиране и два нови отчета: Демографска ефективност и Ефективност на разположенията.
 
Първо, запознайте се с Google Дисплейно планиране – безплатен инструмент за проучвания и планиране, който осигурява идеи за насочване и прогнози, с чиято помощ да създавате по-добри дисплейни кампании. Въз основа на въведени от Вас данни инструментът предлага места, където да показвате рекламата си в дисплейната мрежа на Google, заедно с ключови, имащи отношение подробности: обхват на импресиите и „бисквитките“ за рекламните ни места, разбивки по възрастови групи и пол, както и досегашна информация за цената на кликване (CPC).  Тези функции могат да Ви помогнат по следните начини:
 
●        Намирайте нови рекламни места.  Google Дисплейно планиране намира и предлага хиляди уебсайтове, мобилни приложения и видеоканали за рекламите Ви в целия обхват на онлайн света.
        Генерирайте идеи за насочване. Опитвате се да достигнете до играчите на голф или до хората, току-що станали родители? Трябва само да опишете интересите им, уебсайтовете, които знаете, че посещават, и продуктите, които купуват. Google Дисплейно планиране ще използва тези данни, за да предложи добри ключови думи и други идеи за насочване.
        Придайте статистическо значение на данните.  С какви възможности като цяло разполага кампанията Ви в дисплейната мрежа на Google и какво можете да очаквате по отношение на възвръщаемостта? Google Дисплейно планиране Ви дава тези отговори и ги подкрепя с прогнози и досегашни данни.
Google Дисплейно планиране е част от AdWords, така че с едно кликване можете да добавите плана си директно в профила си или да го изтеглите, за да го споделите. Инструментът ще е налице в менюто Инструменти и анализ и ще се въвежда поетапно през следващите няколко седмици. Можете да научите повече в нашия Помощен център.
Сега да пристъпим към другата половина от уравнението: познаването на аудиторията Ви. Новите ни два отчета ще Ви помогнат да разберете каква е ефективността на рекламите Ви спрямо различните сегменти клиенти и уебсайтове.
 
Отчетите за демографската ефективност показват как различните демографски сегменти, полове и възрастови групи реагират на посланията Ви, като Ви дават процентите на импресии, кликвания и реализации за всяка група. Мечта за специалиста по маркетинг!  Въоръжени с тези нови статистически данни можете бързо да персонализирате рекламите си, за да бъдат по-уместни за аудиторията Ви, както и да измените настройките си за насочване и офериране с цел по-добра ефективност на кампаниите си.
 
Новите отчети за ефективността на разположенията комбинират автоматичните и управляваните разположения в един отчет, за да можете бързо да виждате каква е ефективността на рекламите Ви в различните уебсайтове и да коригирате насочването и оферирането си съобразно и лесно. Тези нови отчети са налице глобално в раздела „Дисплейна мрежа“.  
 
Неустоимите предимства на цифровите технологии са информацията и действията в реално време. Надяваме се, че тези нови функции ще Ви дадат повече статистическа информация, по-добри начини да действате въз основа на нея и по-лесен и по-ефикасен способ да купувате дисплейно рекламиране.
 
Публикувано от Кристиан Остлиен (Christian Oestlien), Продуктов мениджър, AdWords