Posted:
Получавайте по-задълбочена статистика за ефективността на автоматичното си офериране

Лесно можете да разберете каква е ефективността на стратегиите Ви за автоматично офериране, ако знаете къде да търсите. С трите нови отчетни функции, които вече са налице, можете да получите по-ясна представа за оферирането си и да спестите време за отстраняване на проблеми, които могат да влияят върху ефективността.
  
Достигайте до дълбините на оферирането

Въпреки че автоматичното офериране пести на рекламодателите часове на седмица при мащабното оптимизиране на офертите за всеки търг, е важно да следите стратегиите си за офериране и да знаете кога трябва да ги коригирате. Нови пояснения за състоянията предоставят допълнителни данни, които улесняват разбирането на състоянията на стратегиите за офериране, за да Ви помагат да прецените дали и какви действия да предприемете.

Ако дадена стратегия например все още е със състояние „Обучение“, тъй като наскоро сте я създали или сте правили промени в състава на кампаниите, ще се показва пояснение „приблизително оставащо време в процес на обучение“. То показва, че алгоритмите за офериране все още се калибрират, както и колко време остава, преди да можете да правите други промени или да добиете реална представа за базовата ефективност.


Същевременно, ако дадена стратегия за офериране е със състояние „Ограничено (лимити за офертите)“ поради ограничения за минимална или максимална оферта, е възможно да се показва какъв процент от импресиите или от бюджета е ограничен. Това ще Ви помогне да разберете степента на влияние върху ефективността.


Лесно проследяване на промените в ефективността спрямо състоянията или актуализация на целите

При отчитането на движението в състоянията различните състояния на стратегиите за офериране се нанасят в долната част на графиката на ефективността. Това дава допълнителни разяснения относно вероятните фактори, влияещи върху ефективността на стратегията за офериране за избран период. Ако например забележите нарастване на разходите, докато дадена стратегия за офериране е със състояние „Ограничена (няма достатъчно данни)“, това вероятно е сигнал, че сте увеличили бюджета за кампаниите, за да повишите обема на реализациите и така да създадете повече данни, за да може алгоритмите да оптимизират офертите по-точно.

При отчитането на движението на целите във времето целите Ви се нанасят по хоризонтала върху данните за ефективността, което създава по-пълен контекст. Например линия на тенденцията, която показва спад на реализациите, може да Ви притесни в първия момент. Ако знаете обаче, че в този период сте понижили и целевата CPA, ще имате обяснение за по-ниската ефективност.


Вече имате достъп до тези две опции за отчитане от споделената библиотека, когато преглеждате дадена стратегия за офериране.


Надяваме се, че тези подобрения в отчитането при автоматичното офериране ще премахнат предположенията при оценяването на ефективността. За да научите повече за автоматичното офериране в AdWords, посетете Помощния център и разгледайте най-добрите практики за офериране.

Достигащо до Вас благодарение на екипът на Google AdWords за България

Успех! Ако имате нужда от помощ, не се колебайте да се свържете с нас.

Posted:
Дисплейната мрежа на Google разширява ангажимента си по отношение на видимостта
От години рекламодателите, налагащи търговска марка, търсят начини да гарантират, че онлайн рекламите им се виждат. Това може да е трудна задача – 56% от дисплейните реклами и 46% от всички видеореклами* не са видими, тъй като попадат под видимата на екрана част от страницата, превъртат се извън полезрението или се намират в раздел на заден план. От няколко години работим в помощ на рекламодателите при справянето с това предизвикателство. В тази връзка днес представяме три ключови подобрения: надстройване на всички кампании със CPM до кампании с видима цена на хиляда импресии (видима CPM); ново ограничаване на честотата според видимостта и допълнителни показатели за отчитане, основаващи се на стандарта за видимост.
Всички кампании със CPM вече са кампании с видима CPM
Както обявихме през септември, задълбочаваме ангажимента си по отношение на въвеждането на видимостта като общоприет стандарт при цифровото рекламиране, като надстройваме всички кампании със CPM в дисплейната мрежа на Google до кампании с видима CPM (vCPM кампании). С приключването на това надстройване дисплейната мрежа на Google се превръща в една от малкото медийни платформи, в които рекламодателите не трябва да плащат за импресии, ако рекламата не е видима за потребителите.
Закупуването на видима CPM (vCPM) стартира в AdWords през 2013 г., благодарение на което рекламодателите имат право да заплащат само импресии за реклами в дисплейната мрежа и импресиите на видеорекламите, които отговарят на дефинирания от MRC стандарт за видимост. Най-малко 50% от рекламата трябва да е видима на екрана – за не по-малко от 1 секунда при дисплейните реклами и 2 секунди – при видеорекламите, измерено чрез технологията „активно показване“ на Google. Тази година десетки милиарди импресии бяха извадени, още преди рекламодателите в AdWords да бъдат таксувани за тях, тъй като не отговарят на този стандарт.
Видимата CPM помага на рекламодателите, налагащи търговска марка, да осъществяват ефективно закупуване и да постигат целите на кампаниите си:
Devialet, компания за аудиооборудване, базирана в Париж, искаше да запознае повече потребителите със своите тонколони и усилватели. За да разшири обхвата си, Devialet промени кампаниите си от цена на кликване (CPC) на vCPM. В резултат на това компанията увеличи с 49% броя на видимите си импресии за долар и с 50% средното време, прекарано на сайта.
Новото ограничаване на честотата според видимостта ще даде на рекламодателите повече контрол
Ограничаването на честотата Ви помага да контролирате колко пъти рекламите Ви да се показват на един и същ човек. Когато към дадено ограничение на честотата се добавят невидими импресии, е възможно даден потребител да не види рекламата Ви толкова пъти, колкото сте планирали.
След няколко седмици при ограничаването на честотата вече ще се отчитат само видимите импресии за дисплейни и видеокампании в AdWords. Това ще помогне на рекламодателите да контролират по-точно колко често рекламите им в действителност са видими за потребителите. За да научите повече за настройването на ограничаване на честотата, посетете Помощния център.
Нови показатели за отчитане дават по-добра представа относно ефективността на кампаниите
За да предоставим на рекламодателите по-ясна представа относно ефективността на техните дисплейни и видеокампании, включихме допълнителни показатели, основаващи се на стандарта за видимост, като например:
          •           общ брой импресии, които са били видими
          •           процент импресии, които са били видими
          •           процент видими реклами, които са получили кликвания
Тези показатели дават на рекламодателите повече яснота относно това кои разположения и рекламни послания подобряват ефективността на кампаниите, когато са видими за потребителите.
Ние отдавна препоръчваме възприемането на видимостта като общ стандарт, който да помага на маркетинговите специалисти и издателите да си сътрудничат при условия на прозрачност, ефективност и отчетност. Това е още една важна стъпка в тази посока.
Публикувано от Глен Уилсън, продуктов мениджър, AdWords
Достигащо до Вас благодарение на екипът на Google AdWords за България

Ако имате нужда от помощ, не се колебайте да се свържете с нас!
-----------------------------------------
*Проучване на Google, 2014 г.
Posted:
Направете така, че всяка реализация да е от значение: данните от кръстосване на устройства вече са включени в графата „Реализации“ и са интегрирани с автоматичното офериране
Хората използват различни устройства през деня, за да пазаруват, да общуват и да се забавляват. Ние превключваме последователно и безпроблемно между множество типове устройства – от преносим компютър на работното място до таблет в хола – за да свършим работа. В действителност близо 40% от пазаруващите онлайн започват проучването си на смартфон и извършват крайната покупка на компютър или таблет.1 По тази причина от няколко години инвестираме в реализации от кръстосване на устройства в мрежата за търсене, дисплейната мрежа и Пазаруване. Сега рекламодателите по целия свят оползотворяват пълната стойност на кампаниите си в AdWords, като с практическата информация за реализациите от кръстосване на устройства измерват до 16% повече реализации.
Въвеждането на реализациите от кръстосване на устройства ще започне днес на ниво ключова дума, като те могат да бъдат включени в основната графа „Реализации“, която вече включва продажби от уебсайтове, телефонни обаждания и изтегляния на приложения. С показването на всички реализации на едно място рекламодателите могат да получат по-задълбочена практическа информация за всички начини, по които клиентите се ангажират с бизнеса им. В допълнение сега е по-лесно от всякога да предприемате действия въз основа на тази информация: тъй като всичките Ви реализации са в една и съща графа, можете бързо да активирате автоматичното офериране, за да оптимизирате за реализациите, които са важни за Вас.
За да активирате реализациите от кръстосване на устройства в автоматичното офериране, изпълнете две лесни стъпки в профила си в AdWords в „Инструменти > Реализации“:
  • Под „Настройки“ се уверете, че за Показател на офертата за реализации е зададено „Реализации“, а не „Кликвания, довели до реализация“. Искаме да Ви напомним, че реализациите от кръстосване на устройства и другите контроли не се предлагат за „Кликвания, довели до реализация“.
  • Кликнете върху „Включване на разширени реализации“ и поставете отметка в квадратчето, за да включите реализациите от кръстосване на устройства и други разширени реализации в графата „Реализации“ в отчетите и в автоматичното офериране.
Ангажирани сме да Ви помагаме да получавате практическа информация за новите типове реализации, които са част от един постоянно свързан, многоекранен свят, за да сте в състояние да вземате възможно най-добрите решения за рекламната си дейност. Посетете нашия Помощен център, за да научите как да включите реализациите от кръстосване на устройства в автоматичното офериране.
Публикувано от Уилфред Йеунг (Wilfred Yeung), старши продуктов мениджър, офериране в AdWords

Достигащо до Вас благодарение на екипът на Google AdWords за България

Ако имате нужда от помощ, не се колебайте да се свържете с нас!
------------------------------------------------------------------------------------
1 The Role of Mobile Search on Store Purchases, Google/Ipsos Media CT, август 2015 г. Покупките са извършени в рамките на последните 3 месеца.