Получавайте по-задълбочена статистика за ефективността на автоматичното си офериране

Лесно можете да разберете каква е ефективността на стратегиите Ви за автоматично офериране, ако знаете къде да търсите. С трите нови отчетни функции, които вече са налице, можете да получите по-ясна представа за оферирането си и да спестите време за отстраняване на проблеми, които могат да влияят върху ефективността.
  
Достигайте до дълбините на оферирането

Въпреки че автоматичното офериране пести на рекламодателите часове на седмица при мащабното оптимизиране на офертите за всеки търг, е важно да следите стратегиите си за офериране и да знаете кога трябва да ги коригирате. Нови пояснения за състоянията предоставят допълнителни данни, които улесняват разбирането на състоянията на стратегиите за офериране, за да Ви помагат да прецените дали и какви действия да предприемете.

Ако дадена стратегия например все още е със състояние „Обучение“, тъй като наскоро сте я създали или сте правили промени в състава на кампаниите, ще се показва пояснение „приблизително оставащо време в процес на обучение“. То показва, че алгоритмите за офериране все още се калибрират, както и колко време остава, преди да можете да правите други промени или да добиете реална представа за базовата ефективност.


Същевременно, ако дадена стратегия за офериране е със състояние „Ограничено (лимити за офертите)“ поради ограничения за минимална или максимална оферта, е възможно да се показва какъв процент от импресиите или от бюджета е ограничен. Това ще Ви помогне да разберете степента на влияние върху ефективността.


Лесно проследяване на промените в ефективността спрямо състоянията или актуализация на целите

При отчитането на движението в състоянията различните състояния на стратегиите за офериране се нанасят в долната част на графиката на ефективността. Това дава допълнителни разяснения относно вероятните фактори, влияещи върху ефективността на стратегията за офериране за избран период. Ако например забележите нарастване на разходите, докато дадена стратегия за офериране е със състояние „Ограничена (няма достатъчно данни)“, това вероятно е сигнал, че сте увеличили бюджета за кампаниите, за да повишите обема на реализациите и така да създадете повече данни, за да може алгоритмите да оптимизират офертите по-точно.

При отчитането на движението на целите във времето целите Ви се нанасят по хоризонтала върху данните за ефективността, което създава по-пълен контекст. Например линия на тенденцията, която показва спад на реализациите, може да Ви притесни в първия момент. Ако знаете обаче, че в този период сте понижили и целевата CPA, ще имате обяснение за по-ниската ефективност.


Вече имате достъп до тези две опции за отчитане от споделената библиотека, когато преглеждате дадена стратегия за офериране.


Надяваме се, че тези подобрения в отчитането при автоматичното офериране ще премахнат предположенията при оценяването на ефективността. За да научите повече за автоматичното офериране в AdWords, посетете Помощния център и разгледайте най-добрите практики за офериране.

Достигащо до Вас благодарение на екипът на Google AdWords за България

Успех! Ако имате нужда от помощ, не се колебайте да се свържете с нас.