Posted:
Как да конфигурирате сървъра, за да записва правилно посещенията от AdWords?

След като вече успешно диагностицирахме проблема, нека разгледаме как да отстраним неизправностите. Методът ще зависи от възникналата ситуация:

След зареждане на уебсайта Ви параметърът „gclid“ в URL адреса:

a) Ще се запази, но на потребителя ще бъде показана страница със съобщение за грешка – в този случай, моля, изключете автоматичното маркиране и се свържете с администратора на уебсайта си, за да разреши параметрите на URL адресите. След това можете да включите отново автоматичното маркиране и да го изпробвате посредством горния метод, за да се уверите, че „gclid“ не е премахнат или не се показва съобщение за грешка.

б) Няма да се запази, а на потребителя ще бъде показана страница без този параметър – в този случай, моля, свържете се с администратора на уебсайта си и го помолете да разреши параметрите за URL адресите.

в) Няма да се запази и потребителят ще бъде пренасочен към друга страница – в такива случаи има две решения:
1. използвайте страницата, към която е пренасочен потребителят, като целеви URL адрес на рекламата си в AdWords;
или
2. свържете се с администратора на уебсайта си и го помолете да активира подаването на параметъра „gclid“ от сървъра по време на пренасочванията.

Надяваме се, че тази статия Ви предостави повече практическа информация относно проследяването на посещенията от AdWords в отчетите в Google Анализ. В заключение по-долу даваме само няколко съвета как да гарантирате, че статистическите Ви данни в Google Анализ са винаги точни:
Когато решите да използвате автоматичното маркиране, винаги правете тест, като използвате горния метод, за да се уверите, че параметърът „gclid“ не е премахнат или не се показва съобщение за грешка.

Никога не използвайте едновременно ръчно и автоматично маркиране в AdWords. Въпреки че това няма да окаже никакво въздействие върху броя посетители на сайта Ви, възможно е отчетите Ви в Google Анализ да не са точни.

Както споменахме в началото, може да има и други причини за несъответствия между броя на кликванията и този на посещенията. Моля, вижте статиите в Помощния ни център относно:
Други причини за несъответствия между кликванията от AdWords и посещенията в Google Анализ; Защо не се събират данните за CPC?

Автор Питър Земан (Peter Zeman), Екипът на Google AdWords

Posted:
Ако използвате едновременно Google AdWords и Google Анализ, знаете, че можете да свържете тези две услуги, за да получите по-подробни данни за поведението на посетителите на уебсайта Ви, идващи от AdWords. След като свържете профилите си (с включено автоматично маркиране), статистическите данни от профила Ви в AdWords ще се показват директно в Google Анализ.

Понякога ни питате защо броят на кликванията в отчета Ви за AdWords в Google Анализ не съответства на броя на посещенията, записани в профила Ви в AdWords.

Възможни са няколко причини, които са описани допълнително в статията ни в Помощния център на Google Анализ. Днес ще се съсредоточим върху най-често срещаната причина според словашките рекламодатели. Тя е свързана с автоматичното маркиране на целевия Ви URL адрес и настройката на сървъра, на който е хостван уебсайтът Ви. Нека разгледаме източника на тази разлика и как можете да установите и разрешите проблема.

Как мога да проследявам посещенията в AdWords?

Отначало ще разгледаме как Google Анализ може да записва посещенията от AdWords:

1. Първата опция е чрез ръчно маркиране. В тези случаи използвайте съставителя на URL адреси, за да маркирате всеки целеви URL адрес. Можете също да изберете източника, носителя, ключовата дума, съдържанието и името на кампанията си. Ако искате чрез този метод да получавате най-точните статистически данни, трябва да генерирате по един маркиран целеви URL адрес за всяка ключова дума във всяка кампания. Това отнема време, а и така можете да получите само ограничена по обхват информация. Затова основно препоръчваме този метод, ако провеждате други платени кампании извън AdWords. Ръчно маркираният целеви URL адрес ще изглежда подобно на този:

http://www.googlestore.com/?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_term=tricko&utm_content=textlink&utm_campaign=jarny_vypredaj

2. При AdWords най-лесният метод е чрез автоматично маркиране. В този случай всички параметри, които при предишния метод трябваше да добавяте ръчно, се добавят към URL адреса автоматично. В допълнение това Ви дава възможност да получите много повече информация, като например съответната рекламна група, точния термин, задействащ рекламата, позицията в дисплейната мрежа на Google, където е била показвана рекламата, и др. Когато за първи път свързвате профила си в AdWords с Google Анализ, автоматичното маркиране се включва по подразбиране.

Автоматичното маркиране се използва от повечето рекламодатели. Ние също препоръчваме този метод за проследяване на кампаниите в AdWords, тъй като е разработен специално за тази цел. Ако обаче по някаква причина трябва да използвате ръчно маркиране, препоръчваме да изключите автоматичното, тъй като в някои отчети то може да доведе до несъответствия в данните.

Как работи автоматичното маркиране?

В началото на тази статия споменахме, че ще се съсредоточим върху разликата между посещенията и кликванията с оглед на автоматичното маркиране. Затова нека разясним как работи това маркиране.

След кликване върху рекламата Ви към целевия Ви URL адрес се добавя параметърът „gclid“. Автоматично маркираният URL адрес след това ще изглежда например по следния начин:

http://www.google-store.com/contact_us.php?gclid=ThisIsATest

Ако целевият URL адрес вече съдържа някои параметри, параметърът „gclid“ ще включва „&“ вместо „?“.:

http://www.google-store.com/index.php?cPath=25&gclid=ThisIsATest

И ето че малко по малко стигаме до причината за разликите между броя на кликванията и броя на посещенията от AdWords. След като системата ни добави параметъра „gclid“ към целевия Ви URL адрес (и по този начин изпрати потребителя например в http://www.google-store.com/contact_us.php?gclid=ThisIsATest), в зависимост от настройките на сървъра Ви може да възникнат четири ситуации.

След зареждане на уебсайта Ви параметърът „gclid“ в URL адреса:

а) Ще се запази и потребителят ще бъде изпратен на адрес http://www.google-store.com/contact_us.php?gclid=ThisIsATest.

б) Ще се запази, но на потребителя ще бъде показана страница със съобщение за грешка.

в) Няма да се запази и потребителят ще бъде изпратен на страница без този параметър, като например http://www.google-store.com/contact_us.php.

г) Няма да се запази и потребителят ще бъде пренасочен към друга страница, например главната http://www.google-store.com.

Първата ситуация е желаното поведение на сървъра – настройките му са правилни и затова всяка разлика между броя на кликванията и броя на посещенията от AdWords има друга причина.

При други случаи причината за несъответствията е в настройките на сървъра, на който е хостван уебсайтът Ви. В отчетите за AdWords в Google Анализ това ще се отрази като много малък или дори нулев брой посещения въпреки големия брой кликвания.Край на първа част.

Posted:
Преди няколко месеца въведохме бутона +1 , за да улесним хората при получаването на препоръки от онези, на които имат доверие, непосредствено по време на търсенето. Препоръката от доверен контакт е един от най-полезните източници на информация. Оттогава бутонът +1 е инсталиран на милиони уебсайтове в мрежата и има над 4 милиарда импресии дневно. От началото на месец октомври разширяваме обхвата му, така че да включва дисплейните реклами в цялата мрежа.

Ако показвате дисплейни реклами в дисплейната мрежа на Google, ще можете към тях да започнете да виждате бутона +1 и препоръки. С едно кликване хората могат да препоръчат целевата страница на рекламата на своите приятели и контакти.

Включването на лични препоръки в дисплейните реклами има потенциала да промени начина, по който хората възприемат рекламирането. Дисплейната реклама става много по-въздействаща, когато те могат да видят кои от приятелите и контактите им са решили активно да подкрепят дадена страница.

Да приемем например, че Елена вижда реклама за евтини полети. Тя я означава с +1, като смята, че приятелите й може да оценят подобни изгодни предложения. Сега, когато приятелите и контактите на Елена видят рекламата за евтините полети, докато са в влезли в Google, тя ще бъде придружена със снимка на Елена в долната част и бележка, че тя я е означила с +1.Бутонът +1 и препоръките ще се показват в долната част на дисплейните реклами, след което ще избледнеят, докато гледащият не премести курсора на мишката над рекламата. Освен това той може да затвори наслагването, като кликне върху „x“.

Също така е по-вероятно приятелите и контактите на Елена да видят рекламата. Тъй като препоръката от приятел е изключително силен сигнал за уместност, дисплейната мрежа на Google допълнително подкрепя препоръчаните реклами, като ги включва в търга за всяка страница, която се посещава от приятел. Разбира се, ако насочвате към конкретни разположения или сегменти от аудиторията (включително списъци за ремаркетинг), рекламите ви ще се показват само на страници, отговарящи на тези ограничения. Освен това рекламите ви никога няма да се показват за разположение или категория в списък с изключвания.

Обърнете внимание, че +1 за реклама отговаря на целевата й страница. Затова няма значение къде е извършено означаването – в страница с резултати от търсенето, уебсайт или дисплейна реклама. Едно и също +1 се прилага към същото съдържание в цялата мрежа, независимо къде се показва то.

В дисплейната мрежа на Google бутонът +1 ще бъде добавен в графичните реклами, анимираните реклами с формат GIF, рекламите с Flash, тези от съставителя на дисплейни реклами и в избрани мобилни рекламни места. Можете също да включите бутона +1 в своите реклами в DoubleClick Rich Media, които е възможно да се показват във или извън дисплейната мрежа на Google.

Ако не сте сигурни, че искате бутонът +1 и препоръките да се свързват с рекламите ви, от днес можете да се откажете на ниво кампания в AdWords в настройките на кампанията.

За да научите повече относно бутона +1 и влиянието му върху рекламите ви и резултатите от търсенето, посетете сайта ни, посветен на него.

Публикувано от Крисчън Остлин (Christian Oestlien)

Posted:
За да помогнем на рекламодателите по-лесно да планират и управляват кампаниите си, вече се преглеждат и рекламите поставени на пауза. Рекламите ще се преглеждат по същия начин, по-който се преглеждат и активните реклами - по реда на тяхното постъпване.

Както новите, така и наличните в момента реклами поставени на пауза, ще влязат в процес на проверка. Това означава, че към тях ще бъдат приложени рекламните правила на AdWords, които не отговарят на условията няма да бъдат одобрени. След като бъдат поправени, те могат да бъдат подадени за повторна проверка.

За повече подробности и отговори на често задавани въпроси, можете да посетите нашия помощен център на AdWords.

Публикувано от Катя Гугалова, Екипът на Google AdWords

Posted:
За всички вас, които ползвате Google Analytics, с радост ви съобщаваме, че вече можете да свържете няколко AdWords профила към един Analytics профил.

Преди беше възможно да свържете само един AdWords профил с един Analytics профил, което правеше използването на auto-tagging и новите отчети по-трудно. Новият раздел за източници на данни в настройките на Analytics прави използването на auto-tagging с няколко AdWords профила много лесно.

Какво трябва да направите

Преди да започнете се убедете, че използвате Google профил, който има достъп както до AdWords, така и до Analytics. Ико искате да свържете няколко AdWords профила към Analytics, трябва да преминете към новата версия на Analytics и да я зададете като стандартна.

1. Влезте в профила си в Analytics - http://www.google.com/analytics
2. Кликнете върху линка към новата версия в горния десен ъгъл.3. Кликнете върху линка "Тази версия да стане стандартна ".
Ако пропуснете тази стъпка няма да видите опцията за свързване на профилите.Свързване на профилите
1. Влезте във вашия AdWords профил https://adwords.google.com.
2. Изберете раздел "Отчитане и инструменти"
3. Кликнете върху колелото в горния десен ъгъл4. Кликнете върху "Всички профили" в горния ляв ъгъл.5. Изберете профила към който искате да свържете AdWords профила.6. Кликнете върху раздел "Източници на данни".7. Кликнете върху раздел "AdWords".
8. Кликнете върху бутона "Свързване на профилите".Ако свързвате акаунт от клиентски център, процедурата е много сходна, повече информация можете да намерите в тази статия .

Подобрения при прилагането на данните от профила в AdWords


Прилагаме кратко видео за това как можете да лесно да импортирате AdWords данните си в различни профили на Google Analytics.


За повече информация можете да посетите и нашия Analytics помощен център.

Публикувано от Гавин Дулън (Gavin Doolan), Екипът на Google Analytics

Posted:
Понякога е доста трудно да се прецени до колко е успешна рекламата в AdWords, особено ако тя е съчетана с други онлайн и офлайн кампании. За тези от вас, които нямат против да гледат видео материали на английски, препоръчваме да прегледате селекцията в Youtube, насочена към проследяване на резултатите.

Един от начините да проследите представянето си е чрез настройване на проследяването на реализациите в AdWords. За да разберете как да го направите можете да гледате този видео материал. Приятно гледане.


Публикувано от Катя Гугалова, Екипът на Google AdWords

Posted:
За тези от вас, които използват софтуер от трети страни или имат достъп до уеб логовете на сайта си, искаме да ви информираме, че вече можете да проследите на коя позиция се е показвала рекламата ви в мрежата за търсене, чрез ValueTrack.

Вашата целева страница вече може да включва параметъра {adposition}, който работи за мрежата за търсене. Ето и един прост пример как можете да го използвате:

Да кажем, че имате кампания в мрежата за търсене. Вашият сайт е www.example.com и можете да използвате новите и съществуващи ValueTrack параметри в AdWords кампанията си, за да настроите целевия URL на: http://www.example.com/?adpos={adposition}. 

Когато получите клик, вашият целеви URL ще покаже в записите и позициите на рекламата, които изглеждат така:
  • “1t2” = page 1, top, position 2
  • “1s3” = page 1, side, position 3
В случаите, когато не може да даде позиция (Дисплейната мрежа), ще покаже "none".

Ето няколко примера какво можете да видите в записите си:
  • http://www.example.com/?adpos=1t2
  • http://www.example.com/?adpos=1s3
  • http://www.example.com/?adpos=none
За да научите повече за ValueTrack параметрите и видите повече примери посетете AdWords Help Center.

Публикувано от Катя Гугалова, Екипът на Google AdWords