Ако използвате едновременно Google AdWords и Google Анализ, знаете, че можете да свържете тези две услуги, за да получите по-подробни данни за поведението на посетителите на уебсайта Ви, идващи от AdWords. След като свържете профилите си (с включено автоматично маркиране), статистическите данни от профила Ви в AdWords ще се показват директно в Google Анализ.

Понякога ни питате защо броят на кликванията в отчета Ви за AdWords в Google Анализ не съответства на броя на посещенията, записани в профила Ви в AdWords.

Възможни са няколко причини, които са описани допълнително в статията ни в Помощния център на Google Анализ. Днес ще се съсредоточим върху най-често срещаната причина според словашките рекламодатели. Тя е свързана с автоматичното маркиране на целевия Ви URL адрес и настройката на сървъра, на който е хостван уебсайтът Ви. Нека разгледаме източника на тази разлика и как можете да установите и разрешите проблема.

Как мога да проследявам посещенията в AdWords?

Отначало ще разгледаме как Google Анализ може да записва посещенията от AdWords:

1. Първата опция е чрез ръчно маркиране. В тези случаи използвайте съставителя на URL адреси, за да маркирате всеки целеви URL адрес. Можете също да изберете източника, носителя, ключовата дума, съдържанието и името на кампанията си. Ако искате чрез този метод да получавате най-точните статистически данни, трябва да генерирате по един маркиран целеви URL адрес за всяка ключова дума във всяка кампания. Това отнема време, а и така можете да получите само ограничена по обхват информация. Затова основно препоръчваме този метод, ако провеждате други платени кампании извън AdWords. Ръчно маркираният целеви URL адрес ще изглежда подобно на този:

http://www.googlestore.com/?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_term=tricko&utm_content=textlink&utm_campaign=jarny_vypredaj

2. При AdWords най-лесният метод е чрез автоматично маркиране. В този случай всички параметри, които при предишния метод трябваше да добавяте ръчно, се добавят към URL адреса автоматично. В допълнение това Ви дава възможност да получите много повече информация, като например съответната рекламна група, точния термин, задействащ рекламата, позицията в дисплейната мрежа на Google, където е била показвана рекламата, и др. Когато за първи път свързвате профила си в AdWords с Google Анализ, автоматичното маркиране се включва по подразбиране.

Автоматичното маркиране се използва от повечето рекламодатели. Ние също препоръчваме този метод за проследяване на кампаниите в AdWords, тъй като е разработен специално за тази цел. Ако обаче по някаква причина трябва да използвате ръчно маркиране, препоръчваме да изключите автоматичното, тъй като в някои отчети то може да доведе до несъответствия в данните.

Как работи автоматичното маркиране?

В началото на тази статия споменахме, че ще се съсредоточим върху разликата между посещенията и кликванията с оглед на автоматичното маркиране. Затова нека разясним как работи това маркиране.

След кликване върху рекламата Ви към целевия Ви URL адрес се добавя параметърът „gclid“. Автоматично маркираният URL адрес след това ще изглежда например по следния начин:

http://www.google-store.com/contact_us.php?gclid=ThisIsATest

Ако целевият URL адрес вече съдържа някои параметри, параметърът „gclid“ ще включва „&“ вместо „?“.:

http://www.google-store.com/index.php?cPath=25&gclid=ThisIsATest

И ето че малко по малко стигаме до причината за разликите между броя на кликванията и броя на посещенията от AdWords. След като системата ни добави параметъра „gclid“ към целевия Ви URL адрес (и по този начин изпрати потребителя например в http://www.google-store.com/contact_us.php?gclid=ThisIsATest), в зависимост от настройките на сървъра Ви може да възникнат четири ситуации.

След зареждане на уебсайта Ви параметърът „gclid“ в URL адреса:

а) Ще се запази и потребителят ще бъде изпратен на адрес http://www.google-store.com/contact_us.php?gclid=ThisIsATest.

б) Ще се запази, но на потребителя ще бъде показана страница със съобщение за грешка.

в) Няма да се запази и потребителят ще бъде изпратен на страница без този параметър, като например http://www.google-store.com/contact_us.php.

г) Няма да се запази и потребителят ще бъде пренасочен към друга страница, например главната http://www.google-store.com.

Първата ситуация е желаното поведение на сървъра – настройките му са правилни и затова всяка разлика между броя на кликванията и броя на посещенията от AdWords има друга причина.

При други случаи причината за несъответствията е в настройките на сървъра, на който е хостван уебсайтът Ви. В отчетите за AdWords в Google Анализ това ще се отрази като много малък или дори нулев брой посещения въпреки големия брой кликвания.Край на първа част.