Как да конфигурирате сървъра, за да записва правилно посещенията от AdWords?

След като вече успешно диагностицирахме проблема, нека разгледаме как да отстраним неизправностите. Методът ще зависи от възникналата ситуация:

След зареждане на уебсайта Ви параметърът „gclid“ в URL адреса:

a) Ще се запази, но на потребителя ще бъде показана страница със съобщение за грешка – в този случай, моля, изключете автоматичното маркиране и се свържете с администратора на уебсайта си, за да разреши параметрите на URL адресите. След това можете да включите отново автоматичното маркиране и да го изпробвате посредством горния метод, за да се уверите, че „gclid“ не е премахнат или не се показва съобщение за грешка.

б) Няма да се запази, а на потребителя ще бъде показана страница без този параметър – в този случай, моля, свържете се с администратора на уебсайта си и го помолете да разреши параметрите за URL адресите.

в) Няма да се запази и потребителят ще бъде пренасочен към друга страница – в такива случаи има две решения:
1. използвайте страницата, към която е пренасочен потребителят, като целеви URL адрес на рекламата си в AdWords;
или
2. свържете се с администратора на уебсайта си и го помолете да активира подаването на параметъра „gclid“ от сървъра по време на пренасочванията.

Надяваме се, че тази статия Ви предостави повече практическа информация относно проследяването на посещенията от AdWords в отчетите в Google Анализ. В заключение по-долу даваме само няколко съвета как да гарантирате, че статистическите Ви данни в Google Анализ са винаги точни:
Когато решите да използвате автоматичното маркиране, винаги правете тест, като използвате горния метод, за да се уверите, че параметърът „gclid“ не е премахнат или не се показва съобщение за грешка.

Никога не използвайте едновременно ръчно и автоматично маркиране в AdWords. Въпреки че това няма да окаже никакво въздействие върху броя посетители на сайта Ви, възможно е отчетите Ви в Google Анализ да не са точни.

Както споменахме в началото, може да има и други причини за несъответствия между броя на кликванията и този на посещенията. Моля, вижте статиите в Помощния ни център относно:
Други причини за несъответствия между кликванията от AdWords и посещенията в Google Анализ; Защо не се събират данните за CPC?

Автор Питър Земан (Peter Zeman), Екипът на Google AdWords