При търсенето с Google потребителите ценят резултати, които са подходящи и осигуряват отлична практическа работа, след като кликнат върху тях. През август обявихме изпитания в Бразилия, испаноговоряща Латинска Америка, Испания и Португалия, при които увеличихме тежестта, давана на уместността и качеството на целевите страници при определянето на качествения рейтинг и класирането на рекламите в Google. Целта бе да подобрим практическата работа на потребителите с рекламите в мрежата за търсене. Въз основа на постигнатите резултати сега въвеждаме тези промени глобално.

С въвеждането им при някои кампании ще се получи отклонение в качествения рейтинг на ключовите думи и обичайната позиция на рекламите. След няколко седмици нещата трябва да се стабилизират, като очакваме при повечето кампании да няма значителна промяна в цялостната ефективност.

Също както досега, кампаниите с по-ефективни реклами в отговор на потребителски заявки ще продължат да имат по-висок качествен рейтинг, по-ниска средна цена на кликване и по-висока позиция в страниците с резултати. Качественият рейтинг от 1 до 10 в интерфейса на AdWords ще продължи да представлява общото качество на ключовата ви дума, когато съвпадне точно с търсене с Google. Увеличенията на офертата и на качествения рейтинг ще продължат да повишават рекламния ранг. В сила е същият основен подход за подобряване на резултатите ви с AdWords.

Адам Джуда (Adam Juda)
Групов продуктов мениджър за качеството на рекламите

Публикувано от Катя Гугалова, Екипът на Google AdWords