Както повечето от вас са забелязали, от месец август беше променен изгледът на фактурите в AdWords. Новият формат е съобразен с изискванията на ЕС. Въпросът беше комуникиран и в нашия форум.

Благодарение на многобройните отзиви, които получихме от вас относно новото заглавие "Месечно извлечение по фактури", ние повдигнахме въпроса към продуктовите специалисти и те ни разрешиха заглавието за България да бъде върнато на "Месечна фактура" (в сила от вчера).

От името на екипа на AdWords ви благодарим за помощта!

Публикувано от Катя Гугалова, Екипът на Google AdWords