Posted:


Като част от постоянните си усилия за подобряване на качеството на рекламите ни днес обявяваме актуализация, която променя начина на отчитане в AdWords на качествения рейтинг (число от 1 до 10) за всяка ключова дума. Зад кулисите с тази актуализация на отчитането числената стойност от 1 до 10 на качествения рейтинг ще се свърже по-тясно с трите си основни подфактора – очакваната честота на кликване, уместността на рекламата и практическата работа с целевата страница.

Въвеждаме промяната, така че качественият рейтинг в отчетите Ви по-точно да отразява факторите, влияещи върху видимостта и очакваната ефективност на рекламите Ви. Надяваме се, че осигуряването на повече прозрачност относно качествения Ви рейтинг ще помогне да подобрите качеството на рекламите си.

Моля, обърнете внимание, че се променя единствено начинът, по който се отчита качественият рейтинг на ключовите думи. Няма промяна в начина му на изчисляване в реално време за всеки търг, поради което ефективността на рекламите Ви няма да бъде засегната пряко. Така че поведението на рекламите Ви трябва да се запази, както досега, освен ако нямате автоматизирани правила, пряко свързани с отчетения Ви качествен рейтинг.

Вярваме, че това подобрение ще Ви улесни да предприемате конкретни действия за подобряване на рекламите си и да установявате кога измененията Ви дават резултат. Целта ни с тази актуализация е да Ви дадем възможност да разберете по-добре качествения си рейтинг и така да Ви помогнем да провеждате по-ефективни кампании в AdWords.

Още за качествения рейтинг
За преглед на основните положения за качествения рейтинг, моля, вижте статията в Помощния център Проверка и разясняване на качествения рейтинг. Също така препоръчваме да прочетете 10 неща, които трябва да знаете за качеството на рекламите, където се разглеждат често задавани въпроси и разпространени заблуди за качествения рейтинг и други външни фактори, които влияят върху ефективността на рекламите Ви.

Публикувано от Джен Хуан (Jen Huang), продуктов мениджър за AdWords

Posted:Рекламите се разширяват, за да покажат подробности за местоположението в приложението Google Карти

Posted:Posted: