Posted:


Връзките към сайта са важна част от успешните реклами. Те имат важна стойност за потенциалните клиенти преди да решат да кликнат, като в същото време (заедно с други разширения) отскоро са важен фактор за повишаване на рекламния ранг. Ввзаимодействието на потребителя с връзките към сайта е толкова силно, че трябва да ги имате в предвид като основна част от рекламния си текст - заглавие , описание, URL адрес и връзки към сайта . Оптимизирайте съобщения в това пространство рутинно, точно както правите с рекламен текст на рекламата.

Добавянето на връзки към сайта повишава средния CTR на рекламата с 10-20 % (20-50 %, когато търсенето е с един от вашите брандови термини).

Уверете се, че имате най-малко шест активни връзки към сайта за настолни и четири активни връзки към сайта за мобилни устройства , но не забравяйте, че можете да добавите до двадесет  връзки общо за рекламна група или кампания . Връзките към сайта позволяват 25 символа към самата връзка, и това пространство Ви дава възможност за тестване. Ние открихме, че по-късите връзки към сайта са най-ефективни , така че, опитайте се да слагате до 18-20 знака в полето за текст към връзките за настолни устройства и 12-15 знака за тези за мобилни устройства.

Може да прочетете повече за връзките към сайта тук.

Публикувано от Екипа на Google AdWords

Posted:


Практическа информация, нововъведения и бърз поглед върху AdWords за 2014 г.
Резултатите, които видяхме да постигат рекламодателите чрез нововъведенията в AdWords през 2013 г., ни изпълват с ентусиазъм. Искаме да обобщим някои подобрения, които според нас в най-голяма степен помагат на рекламодателите да се свързват по-добре с потребителите и да развиват бизнеса си. Бихме искали също заедно да разгледаме накратко част от подобренията, които планираме в AdWords за 2014 г., и да потърсим предложенията и отзивите Ви. 
Постигане на успех в постоянно свързан свят
Хората са в постоянна връзка и непрекъснато сменят устройствата, докато комуникират, пазаруват и се забавляват. Затова през февруари м.г. представихме подобрените кампании за AdWords. С тях стана много по-лесно да управлявате кампании на различни устройства, докато ги оптимизирате съобразно намеренията на потребителите и контекста, в който се намират – като например разположението им и часа от денонощието. Паралелно с това споделихме с Вас много от най-добрите практики и действителни случаи, показващи начини за подобряване на уебсайта и разрастване на бизнеса Ви чрез ангажиране на потребители на екрани с всякаква големина.
В допълнение към новата архитектура с подобрени кампании през цялата година продължихме да добавяме мощни инструменти за офериране, нова величина за аудитории за реклами в мрежата за търсене и разширени функции за измерване на реализациите.
Пестене на време и увеличаване на ефективността с нови мощни инструменти за офериране
Задаването на оферта за получаване на най-добрите резултати е важно, но може също да бъде трудно и да отнеме време. Ето защо много рекламодатели използват автоматизирани инструменти, за да пестят време и да постигнат постоянство в осъществяването на целите си за ефективност. Така че в допълнение към ръчните корекции на офертите в подобрените кампании стартирахме нови и по-гъвкави стратегии за автоматично офериране. Гъвкавите стратегии за офериране Ви позволяват избирателно да прилагате в кампаниите си такива стратегии, като „Целева цена за действие“ или „Целева позиция горе в страницата“, за да можете да определите най-подходящата стратегия за ръчно или автоматично офериране за ключовите думи и рекламните си групи. Някои от стратегиите ни за автоматично офериране, включително новата „Целева възвръщаемост на разходите за реклама (ROAS)“, използват уникални предвиждащи системи в реално време, които автоматично коригират офертата Ви за всеки търг въз основа на очакваната стойност на потенциално кликване. Те са изпробвани от много рекламодатели и агенции и дават сериозни резултати.
Откриване на нови възможности с величина за аудитории за реклами в мрежата за търсене
Получавали сме многократни запитвания от рекламодателите за възможността да приспособяват рекламите в мрежата за търсене към нуждите на най-добрите си клиенти. Затова през юни представихме ценна нова функция на рекламите в мрежата за търсене, ориентирана към аудиторията: приспособяване на офертите, рекламите и дори ключовите Ви думи съобразно предишните посещения на потребител на уебсайта Ви. Оттогава хиляди рекламодатели се възползваха от възможността да оферират по-оптимално за предишни посетители на сайта с цел увеличаване на видимостта си, реализиране на все повече продажби и подобряване на възвръщаемостта на инвестициите с помощта на списъци за ремаркетинг за реклами в мрежата за търсене.    
Получаване на разширени отчети за реализациите и по-цялостна практическа информация
Много фирми разчитат на AdWords за привличане на телефонни обаждания, посещения в магазин и поръчки, направени към търговски представител. През тази година постигнахме значителен напредък, за да направим тези цели за реализации в AdWords измерими, така че да можете по-добре да оптимизирате и разпределяте бюджета си. Добавихме възможност за измерване на реализациите в профилите, импортиране на реализации в AdWords от система за управление на връзките с клиенти и отчитане на телефонните обаждания като реализации в AdWords.
Представихме и нов показател – прогнозни реализации от кръстосани устройства – за да Ви помогнем да измервате по-добре реализациите, които започват с кликване върху реклама на едно устройство и завършват с онлайн реализация на друго.
Нарастване на продуктивността и бизнеса Ви през 2014 г.
Поглеждайки напред в 2014 г., усилено търсим начини за увеличаване на продуктивността Ви в AdWords. Искаме да запазите възможностите, но да рационализирате усилията. Затова можете да очаквате съществени подобрения в ефективността на работния процес, планирането на кампании, анализа и отчитането, откриването на възможности и тестването.
Разработваме също така начини, с които да улесним провеждането на кампании в AdWords като непосредствена част от бизнеса Ви. Това означава създаване на методи за по-пряко участие на данните за бизнеса и уебсайта Ви в AdWords и осигуряване на по-безпроблемно, динамично и оптимизирано функциониране на елементи от кампаниите – като истинско допълнение към дейността Ви. 
Ще продължим да намираме новаторски решения за измерване на ефективността на маркетинга в един постоянно свързан свят.
Какво искате през 2014 г.?
Получаваме много отлични идеи от предложенията и отзивите Ви, така че, моля, продължавайте да ги изпращате. Кажете ни какво искате през 2014 г. на адрес http://g.co/awfeedback. Можете също да следите всички последни актуализации в AdWords на страницата ни в Google+.
 Ще се радваме да направим програмата AdWords още по-добра за Вас през 2014 г. Благодарим Ви отново за партньорството.
Публикувано от Джери Дишлер (Jerry Dischler), Вицепрезидент, Продуктов мениджмънт за реклами в мрежата за търсене