Връзките към сайта са важна част от успешните реклами. Те имат важна стойност за потенциалните клиенти преди да решат да кликнат, като в същото време (заедно с други разширения) отскоро са важен фактор за повишаване на рекламния ранг. Ввзаимодействието на потребителя с връзките към сайта е толкова силно, че трябва да ги имате в предвид като основна част от рекламния си текст - заглавие , описание, URL адрес и връзки към сайта . Оптимизирайте съобщения в това пространство рутинно, точно както правите с рекламен текст на рекламата.

Добавянето на връзки към сайта повишава средния CTR на рекламата с 10-20 % (20-50 %, когато търсенето е с един от вашите брандови термини).

Уверете се, че имате най-малко шест активни връзки към сайта за настолни и четири активни връзки към сайта за мобилни устройства , но не забравяйте, че можете да добавите до двадесет  връзки общо за рекламна група или кампания . Връзките към сайта позволяват 25 символа към самата връзка, и това пространство Ви дава възможност за тестване. Ние открихме, че по-късите връзки към сайта са най-ефективни , така че, опитайте се да слагате до 18-20 знака в полето за текст към връзките за настолни устройства и 12-15 знака за тези за мобилни устройства.

Може да прочетете повече за връзките към сайта тук.

Публикувано от Екипа на Google AdWords