За да помогнем на рекламодателите по-лесно да планират и управляват кампаниите си, вече се преглеждат и рекламите поставени на пауза. Рекламите ще се преглеждат по същия начин, по-който се преглеждат и активните реклами - по реда на тяхното постъпване.

Както новите, така и наличните в момента реклами поставени на пауза, ще влязат в процес на проверка. Това означава, че към тях ще бъдат приложени рекламните правила на AdWords, които не отговарят на условията няма да бъдат одобрени. След като бъдат поправени, те могат да бъдат подадени за повторна проверка.

За повече подробности и отговори на често задавани въпроси, можете да посетите нашия помощен център на AdWords.

Публикувано от Катя Гугалова, Екипът на Google AdWords