Подобрените кампании Ви помагат да достигате с правилните реклами до хората въз основа на ситуацията в която се намират, включително местоположение, час от денонощието и устройство им, без да трябва да задавате и управлявате няколко отделни кампании. За повечето рекламодатели надстройването представлява лесен процес от три стъпки. Те вече са надстроили над 1,5 млн. кампании и са отчели неоспорими резултати.

Нов Център за надстройване
Днес представяме Центъра за надстройване, с който да улесним рекламодателите с много кампании при надстройването им. В центъра можете да надстройвате по няколко кампании наведнъж и да ги обединявате само с няколко кликвания. При поетапното въвеждане на Центъра за надстройване във всички профили през следващите няколко седмици ще можете да осъществявате достъп до него от лявата навигационна лента в раздела „Кампании“.  Научете повече.Входна точка в Центъра за надстройване

Има два основни начина за използване на Центъра за надстройване. 

1. Групово надстройване

Тази опция Ви дава бърз начин да надстроите няколко кампании, които не е необходимо да бъдат обединявани. Вместо да ги надстройвате една по една, можете да изберете няколко на брой кампании, да посочите коригиране на офертите за мобилни устройства, да видите прогнози за трафика и да надстроите с по-малко кликвания.

2. Обединяване и надстройване

Ако имате кампании само в мрежата за търсене или такива в мрежата за търсене и дисплейната мрежа, които са с подобни ключови думи и насочвания по местоположение, Центърът за надстройване автоматично ги идентифицира като кандидати за обединяване. След това ще можете да визуализирате и коригирате настройките, рекламните групи и разширенията на предложените кампании за тази, в която ще бъдат обединени. По подразбиране рекламните групи и бюджетите ще бъдат комбинирани. Други настройки и разширения на ниво основна кампания ще заменят тези във вторичната.


Табличен изглед на настройките на обединената кампания


След като създадете нови подобрени кампании, Ви препоръчваме да надстроите разширенията си за повече контрол, гъвкавост и уместност. Добре е също да добавите обратно всички важни ключови думи, разширения или насочвания по местоположение от вторичната си кампания, които са били пропуснати при обединяването.

Препоръчваме кампаниите само за дисплейната мрежа да се надстройват, вместо да се обединяват заедно. Инструментът за надстройване не поддържа възможността за обединяване на графични реклами, критерии за насочване по аудитории и други елементи, отнасящи се конкретно за дисплейните кампании.

В Центъра за надстройване е налице и разширен режим, чрез който можете да видите всички кампании в профила си и който Ви осигурява повече гъвкавост и по-малко указания, ако вече сте разработили стратегия за обединяването и надстройването.

Напомняния
От 22 юли 2013 г. ще започнем надстройването на всички кампании до подобрени.  Когато надстройвате до подобрени кампании, моля, не спирайте да споделяте какво мислите чрез формуляра ни за отзиви

За да научите повече за стратегиите за надстройване до подобрени кампании и за Центъра за надстройване, моля, присъединете се към нас днес в 10:00 ч. Лятно тихоокеанско време (PDT) в нашия уеб семинар „Учете с Google“


Публикувано от Нийл Инала (Neil Inala), Продуктов мениджър, AdWords