Днешната публикация относно използването на автоматизираното офериране в рамките на подобрените кампании е петата в серията ни за най-добри практики за офериране. Предишните публикации в блога ни разгледаха изчисляването на корекциите на офертите за мобилни устройства, местоположение и час.
 
Лансирахме корекциите на офертите за устройство, местоположение и час от денонощието, за да Ви помогнем да контролирате офертите си, без да дублирате кампании, като част от функцията за подобрени кампании. Много рекламодатели споделиха с нас, че тези инструменти им помагат да подобрят резултатите и ефикасността си. За някои рекламодатели обаче, особено онези с големи програми и профили, мащабното управление на кампании пак може да е сложно и да изисква много време.
 
Тъй като оферирането е от основно значение за успеха Ви с AdWords, разработихме набор от инструменти за автоматизиране, за да Ви помогнем да подобрите ефективността си и да пестите време.
 
Предимствата на автоматизирането на офертите в AdWords
За почти всеки рекламодател използването на правилното решение за автоматизирано офериране може да стимулира постигането на по-добри резултати и подобрена ефикасност. Следват някои от ключовите предимства от използването на стратегиите на AdWords за автоматизирано офериране в подобрените кампании.
 
        Пестете време, като оптимизирате мащабно офертите за целта си. Автоматизираните инструменти динамично променят офертите, за да изпълнят целите на рекламната Ви дейност в рамките на ключовите Ви думи – независимо дали са сто, или един милион, като така Ви спестяват време и усилия.
 

        Създавайте и управлявайте кампании независимо от стратегията за офериране. Новите гъвкави стратегии за офериране Ви позволяват да ги прилагате по няколко на брой в рамките на една или всички кампании. Това Ви дава свободата да оптимизирате спрямо няколко цели за рекламиране в една и съща кампания или във всички кампании, без структурата на профила да Ви ограничава. Прочетете повече за тях по-долу.
 
        Подобрете ефективността с офериране по време на търга. Две гъвкави стратегии за офериране, целева CPA и подобрена CPC, използват комбинация от сигнали за ефективността в реално време, включително местоположение, устройство, партньорски сайт и операционна система, за да зададат конкретни оферти във всеки търг. Чрез оферирането по време на търга тези автоматизирани инструменти автоматично изчисляват корекциите на офертите за Вас.
 
        Оптимизирайте с времето за непрекъснато подобряване на резултатите. Автоматизираните ни инструменти се приспособяват към промените в ефективността с времето, като Ви спестяват усилието ръчно да правите преценка на отчетите за ефективността и непрекъснато да променяте офертите, за да сте в крак с колебанията в нея.
 
        Изпробвайте лесно. Инструментите на AdWords за автоматизиране на офертите са безплатни за използване и налице за всички рекламодатели директно в интерфейса на програмата.
 
Кога да използвате автоматизирането на офертите
 
В тази секция ще Ви дадем указания за това, кога да използвате всяка от стратегиите на Google за автоматизирано офериране в рамките на подобрените кампании.
 
Целева CPA (версията на оптимизатора на реализациите в стратегиите за гъвкаво офериране) е най-мощният ни инструмент за автоматизиране на офертите. Тази стратегия за офериране задава оптимална оферта за всеки търг, като предвижда вероятността от извършването на реализация. Тя използва данни в реално време, като тези за местоположението, часа от денонощието, устройството и разположението в мрежата. Прилагайте тази стратегия към рекламни групи или кампании, ако основната Ви цел е да постигнете максимален обем на реализациите, като същевременно поддържате целева CPA. Целевата CPА автоматично ще зададе и оптимизира корекциите на офертите Ви вместо Вас. Коригиране на офертите за мобилни устройства от -100% обаче ще предотврати показването на рекламите Ви в тези устройства.
 
Подобрената CPC може да подобри ефективността, като добави автоматизиране към ръчните Ви оферти. Тази стратегия за автоматизирано офериране ще прецизира ръчните Ви оферти посредством същата технология за предвиждане на реализациите в реално време като целевата CPA. Пак можете да прилагате корекции на офертите с тази автоматизирана стратегия, ако знаете, че устройството, местоположението или часът от денонощието засягат стойността на реализациите Ви по начини, които не се измерват при проследяването на реализациите. Например, ако искате да използвате автоматизирането, но знаете, че кликванията, които получавате от мобилни устройства, стимулират стойността отвъд онлайн реализациите, като посещения на магазини, можете да активирате „Подобрена CPC“ в комбинация с коригиране на офертите за мобилни устройства, за да вземете предвид разликата в очакваната стойност на кликване.
 
Последните две стратегии за гъвкаво офериране прилагат автоматизиране на офертите и работят със съществуващите ръчни корекции на офертите. Ако целта Ви е да получите възможно най-много кликвания в рамките на целеви разходи, можете да внедрите стратегията за офериране Постигане на максимален брой кликвания. В случай че се интересувате от постигането на видимост с импресии на челните позиции, можете да изпробвате стратегията Насочване по местоположението на страницата за търсене. Прочетете повече за тези стратегии тук.
 
Ако сте внедрили една от четирите стратегии за гъвкаво офериране, можете да наблюдавате ефективността си в Споделена библиотека и да правите корекции, ако е необходимо.
 
Макар че може да отнеме известно време да прецизирате стратегията си за автоматизиране на офертите, предимствата му ще подобрят ефективността Ви, като същевременно ще Ви спестят време и усилия. За да прочетете повече за автоматизирането и корекциите в оферирането, разгледайте нашия Помощен център.
 
Публикувано от Андреа Коън (Andrea Cohan), мениджър за продуктов маркетинг, AdWords