Джон Съливан (John Sullivan), Глобални решения за търсене