Последната версия на AdWords Редактор Ви дава повече начини да извършвате групови промени в подобрените си кампании. С тази нова версия можете: 

   да задавате корекции на офертите за разположения, теми и аудитории;
   да задавате корекции на офертите за мобилни устройства на ниво рекламна група;
   да надстройвате групово кампании посредством импортиране на CSV файл или чрез инструмента „Добавяне/актуализиране на няколко кампании“;
   да използвате новите параметри {ifmobile} и {ifnotmobile} на ValueTrack.
                
Подобрихме и статистическите данни за ефективността, които можете да изтегляте за местоположения, аудитории и разположения. В раздела „Ключови думи“ дванадесет нови графи показват подробно ефективността на ключовите думи в дисплейната мрежа. 
                
За повече подробности относно тези промени и други актуализации вижте бележките ни по версия 10.1 на AdWords Редактор
                       
Следващият път, когато стартирате AdWords Редактор, ще видите подкана да надстроите до версия 10.1. За да научите повече за надстройването, включително как да съхраните непубликувани промени и коментари при извършването му, моля, прегледайте тези инструкции. Можете също да изтеглите версия 10.1 от уебсайта на AdWords Редактор. 
                     
Забележка: Поддръжката на предишните версии на AdWords Редактор ще продължи още четири месеца, за да имате време да надстроите. Ще трябва да го направите до 16 септември 2013 г. с цел гарантиране на непрекъснатото използване на инструмента.