Представяме Ви: AdWords Conversion Import for Salesforce


За много специалисти по маркетинг справянето с технологиите и мащабите, необходими за обратното свързване на офлайн реализациите с ключовите думи и рекламите, които ги привличат, може да е трудна задача. Те често трябва да вземат важни решения въз основа на обобщени данни от различни източници или въобще без данни, което затруднява разбирането на истинската стойност на кампаниите им в AdWords.


Ето защо въвеждаме функцията AdWords Conversion Import for Salesforce. Тя измерва стойността на офлайн реализациите Ви, които са резултат от онлайн кликвания в AdWords, без да е необходимо ръчно да съгласувате данните си от AdWords и от системата за управление на връзките с клиенти (CRM).


Начин на работа


След като свържете профилите си в AdWords и Salesforce, можете да изберете кои важни събития, като например „отговарящи на критериите възможни клиенти“ или „спечелена сделка“, искате да проследявате като реализации. Когато човек кликне върху рекламата и посети уебсайта Ви, последният записва уникалния идентификационен номер на Google за кликване, който му показва върху коя реклама е кликнал посетителят. Ако този посетител изпрати от уебсайта Ви формуляр от възможен клиент, уебсайтът предава идентификационния номер за кликване на Salesforce, където се съхранява заедно със съответния възможен клиент и евентуални бъдещи възможности за продажби.


AdWords ще преглежда редовно профила Ви в Salesforce, за да проверява дали сте записали нови важни събития във фунията си на продажбите, които са резултат от кликвания върху рекламата. Ако има такива, AdWords ще отчита тези събития като реализации в AdWords.


Peninsula, най-големият екип от специалисти по човешки ресурси, трудово право и здраве и безопасност в Обединеното кралство, казва следното: “С AdWords Conversion Import for Salesforce вече сме в състояние да виждаме лесно ключовите думи, които привличат добри възможни клиенти. Това ни даде възможност да концентрираме дейността си в правилните области и да използваме по-добре бюджета си. Откакто започнахме да използваме тази функция, станахме свидетели на намаление с 11% на цената на възможен клиент в резултат на преразпределение на бюджетите и намаляване на офертите за неефективни ключови думи, които оставаха на челни позиции.“

Съсредоточаване върху най-важните кликвания


С AdWords Conversion Import for Salesforce Ви предоставяме по-обхватен поглед върху продажбените Ви дейности, както и възможността да коригирате офертите и бюджетите си, за да постигнете по-висока ефективност. Можете например да увеличите офертите си за ключови думи, които привличат отговарящи в голяма степен на критериите възможни клиенти или да поставите на пауза реклами, в резултат на които се получават кликвания, но не и възможности. По този начин можете не само да използвате по-разумно съществуващите бюджети, но и да оптимизирате рекламната си стратегия за по-висока ефективност.


Научете повече


Можете да научите повече за AdWords Conversion Import for Salesforce, като посетите Помощния център на AdWords. През следващите няколко месеца решението ще се предлага само с покана, но по-късно тази година ще бъде предоставено на разположение на всички рекламодатели. Ако искате да изпратите молба за покана, преди то да стане достъпно за всички рекламодатели, моля, свържете се със специалиста си по продажбите от Google или изпратете данните си тук.

Публикувано от Jon Diorio, продуктов мениджър, AdWords