Проследяване дела на импресиите 

Лесен начин да разберете стойността на дела на импресиите е да гледате на онлайн рекламирането като на вкусна торта. Вие и конкурентите Ви се опитвате да грабнете най-голямото парче от нея. Посредством проследяването на показателите за дела на импресиите си сравнявате размера на своето парче спрямо цялата торта.
Наличните показатели за дела на импресиите конкретно за отделните мрежи включва:
 • Дял на импр. в мрежата за търсене: Импресиите, които сте получили в мрежата за търсене, делено на прогнозния брой импресии, за чието получаване сте отговаряли на условията.

 • Дял на импр. в дисплейната мрежа: Импресиите, които сте получили в дисплейната мрежа, делено на прогнозния брой импресии, за чието получаване сте отговаряли на условията.

 • Дял на проп. импр. в мрежата за търсене (бюджет): Процентът от времето, през което рекламите Ви не са били показвани в мрежата за търсене поради недостатъчен бюджет. Тези данни са налице само на ниво кампания.

 • Дял на проп. импр. в дисплейната мрежа (бюджет): Процентът от времето, през което рекламите Ви не са били показвани в дисплейната мрежа поради недостатъчен бюджет. Тези данни са налице само на ниво кампания.

 • Дял на проп. импр. в мрежата. за търсене (ранг): Процентът от времето, през което рекламите Ви не са били показвани в мрежата за търсене поради нисък рекламен ранг. Забележка: Ако в даден момент от разглеждания период от време бюджетът Ви е бил изчерпан, делът на пропуснатите импресии (ранг) няма да бъде показан в раздела „Рекламни групи“.

 • Дял на проп. импр. в дисплейната мрежа (ранг): The percentage of time that your ads weren't shown on the Display Network due to poor Ad Rank. Забележка: Ако в даден момент от разглеждания период от време бюджетът Ви е бил изчерпан, делът на пропуснатите импресии (ранг) няма да бъде показан в раздела „Рекламни групи“.

 • Дял на импр. с точно съотетствие в мрежата за търсене: Процентът импресии, които сте получили за търсения, съответстващи точно на ключовата Ви дума, делено на прогнозния брой импресии с точно съответствие, за чието получаване сте отговаряли на условията. Тези данни са налице само за кампании и рекламни групи в мрежата за търсене.

Преглед на данните за дела на импресиите

 1. Влезте в профила си в AdWords 
 2. Кликнете върху раздела Кампании-Всички онлайн кампании
 3. Кликнете върху бутона Графи над таблицата със статистическите си данни, след което изберете „Персонализиране на графите“ от падащото меню.
 4. Кликнете върху Конкурентни показатели, след което добавете представляващите интерес за Вас графи за дела на импресиите.
 5. Кликнете върху Запазване. Информация за дела на импресиите вече ще се показва в таблицата със статистическите Ви данни.
 6. За да изтеглите данните в отчет, кликнете върху бутона за изтегляне икона „Изтегляне в лентата с инструменти над таблицата.
Публикувано от Екипът на Google AdWords България