+Google News 
Надникнете в уникалните центрове за данни на Google! | Google News Blog, 2012.10.17


Много малко хора са били в центрове за данни на Google и има добра причина това да е така: първият ни приоритет е неприкосновеността и сигурността на данните ви и правим всичко възможно да ги защитим, пазейки нашите центрове под строга охрана. Въпреки, че споделяме много от нашите проекти и най-добри практики, както и публикуваме данни за нашата ефективност от 2008 г. насам, нещата стоят по различен начин със сървиз етажа - само малък брой от служителите ни имат достъп до там.

Днес, за първи път, може да видите нашите центрове за данни и да направите едно уникално виртуално посещение. В 'Къде живее интернет', нашият нов сайт с красиви снимки от Кони Джоу, ще добиете нов поглед към технологията, хората и местата, които помагат на Google да е това което е.