Поради увеличилите се въпроси за прилагането на новите ни промоционални кодове, предлагаме на Вашето внимание отново най-важните точки от Общите условия, приложими за активирането им:
  • Вие имате право на промоционален кредит ако (a) сте новорегистриран в AdWords и имате профил в AdWords, от по-малко от 14 дни към момента, в който въведете своя промоционален код; или (б) Вие сте настоящ клиент на Google AdWords, но стартирате нова функционалност или продукт в нов AdWords профил, както е посочено от Google във ваучера. Конкретното приложимото изискване е описано в офертата, която получите от Google.
  • От Вас може да се изисква да натрупате минимална сума от рекламни разходи и да сте платили успешно, преди да се приложи промоционалният кредит.
    • Например, да изразходвате минимална сума от рекламен бюджет (30 лева), в зависимост от конкретната промоционална оферта
  • Офертата изтича след 3 месеца, считано от първата дата на издаване на медията, която съдържа Вашия ваучер или съответната дата, посочена на ваучера (ако има такава).
  • Полага се един промоционален кредит на клиент.
  • Промоционалният кредит не може да се прехвърля и не може да бъде продаван или заменян. Трябва да се регистрирате чрез предоставения URL
  • Извинете ни, че Ви накарахме да се занимаете с цялата тази правна терминология! :)


Екипът на Google AdWords