Неотдавна извършихме малка промяна в начина, по който функционират настройките на кампаниите в дисплейната мрежа на Google. Тя засяга кампаниите, които отговарят на следните критерии:
  • Включени са в дисплейната мрежа на Google.
  • Насочени са само по ключови думи в поне една рекламна група.
  • Избрана е настройката на кампанията „Подходящи страници само в управляваните от мен разположения, аудитории и теми“.
Предистория
Когато настройвате кампания в дисплейната мрежа на Google, можете да избирате от две опции:
  • (1) подходящи страници в цялата мрежа;
  • (2) подходящи страници само в управляваните от мен разположения, аудитории и теми.
При опция (1) Google автоматично поставя рекламата ви в подходящи уеб страници въз основа на ключовите думи в кампанията ви. При опция (2) имате по-голям контрол над това, къде се показват рекламите Ви: това става в подходящи уеб страници само измежду посочените разположения, аудитории или теми.

Понастоящем, ако изберете опция (2) и добавите само ключови думи, рекламите ви не отговарят на условията за показване. В резултат на това в съответните рекламни групи не получавате никакви импресии в дисплейната мрежа на Google.

Да предположим например, че продавате обувки за тенис и използвате ключовите думи „спортни обувки“, „обувки за тенис“ и „маратонки“. Ако сте се включили само в дисплейната мрежа и сте избрали като настройка „Подходящи страници само в управляваните от мен разположения, аудитории и теми“, рекламите ви отговарят на условията за показване само в посочените разположения, аудитории или теми. Понеже не използвате такива, рекламите ви няма да се показват в дисплейната мрежа на Google.

Какво се променя?
С неотдавнашната промяна рекламите с този тип несъвместимост в настройките ще започнат да се показват на подходящи страници в цялата мрежа на Google въз основа на ключовите ви думи. В предишния пример рекламите ви биха се показвали на страници за „спортни обувки“, „обувки за тенис“ и „маратонки“ в дисплейната мрежа на Google.

Ако добавите разположение, аудитория или тема, рекламата ви ще продължи да се показва само на подходящи страници в тях.

Важно: Не са необходими никакви промени в съществуващите рекламни групи, тъй като онези, които отговарят на тези критерии, няма да бъдат допуснати за показване в подходящи страници в цялата мрежа. Научете повече.

За да направим тези настройки на кампанията по-ясни, също така ги преименувахме.
Променихме ги на:
  • (1) Показване на рекламите на страници, които съответстват на начина за най-широко насочване.
  • (2) Показване на рекламите само на страници, които съответстват на всички избрани начини за насочване.
Преди
„Подходящи страници в цялата мрежа“

„Подходящи страници само в управляваните от мен разположения, аудитории и теми“


След
„Показване на рекламите на страници, които съответстват на начина за най-широко насочване“

„Показване на рекламите само на страници, които съответстват на всички избрани начини за насочване“

За повече информация как да използвате настройките на кампанията и начините за насочване, за да контролирате къде се показват рекламите ви, посетете Помощния център.

Публикувано от Катя Гугалова, Екипът на Google AdWords