Днес нововъведенията в насочването, оптимизирането и измерването могат да ви помогнат да постигнете по-голяма ефективност с кампаниите си в дисплейната мрежа. Инвестираме усилено в тези области и се радваме да ви представим няколко инструмента, които осигуряват по-добро измерване, прозрачност и стойност за дисплейните ви рекламни кампании.

По-добро измерване

1. Относителна CTR: Поведението на потребителите на уеб страниците варира в зависимост от типа на страницата, на която се намират. Те може например да взаимодействат с реклами на страница с отзиви за продукти по начин, различен от този с реклами в блог. Честотата на кликване (CTR) ви указва колко често потребителите кликват върху рекламите ви, но не и каква е ефективността им в сравнение с други реклами на същата страница.

С цел по-добро измерване на ефективността на кампаниите ви в дисплейната мрежа относителната CTR показва съпоставка на рекламите ви с други, които се показват на същите места в дисплейната мрежа на Google, като така ви дава възможност да направите сравнителен анализ на ефективността си в тази мрежа. Ако например дисплейните ви реклами имат CTR от 0,04%, а другите реклами на същите места в тази мрежа имат CTR от 0,02%, относителната ви CTR е (0,04)/(0,02) = 2x.

По-долу е показано как изглежда относителната CTR в AdWords:

Защо относителната CTR има значение?

На пръв поглед CTR от 0,04% може да изглежда ниска. Като знаете обаче, че това е два пъти повече от CTR на конкурентните реклами на същата страница, разбирате, че в действителност вашите са по-ефективни по отношение на този показател. Това означава, че рекламното ви послание съответства на уебсайтовете, на които се показват рекламите ви, и че аудиторията ви реагира на него.

Друга възможност е да видите, че относителната ви CTR е 0,5x, което означава, че рекламите ви получават едва половината от средната честота на кликване. Това е знак, че те може да не са подходящи за потребителите, до които искате да достигнете, и че е възможно да подобрите ефективността си, като прецизирате рекламните си послания.

За да прегледате относителната CTR в профила си в AdWords, отворете раздела „Рекламни групи“, изберете „Персонализиране на графите“ от падащото меню „Графи“ и поставете отметка до „Относителна CTR“. Тя ще се показва на ниво кампания или на ниво рекламна група.

2. Дял на импресиите: При тръжния модел няколко рекламодатели се състезават за едни и същи рекламни места на уеб страница. За да ви помогнем да измерите присъствието си онлайн, създадохме дела на импресиите, който представлява процентното съотношение на броя показвания на рекламите ви спрямо общия брой налични импресии, за които рекламите ви са отговаряли на условията за показване в дисплейната мрежа на Google. С други думи делът на импресиите ви осведомява за присъствието ви онлайн.

Въз основа на данните за дела на импресиите можете да увеличите присъствието си, като коригирате бюджета си или подобрите рекламния си ранг. Показателят Дял на пропуснатите импресии (бюджет) ви осведомява колко импресии пропускате заради бюджета си, а Дял на пропуснатите импресии (ранг) – колко пропускате заради рекламния ранг.

Може например да видите, че пропускате 25% от дела на импресиите заради ограничения в бюджета и трябва да увеличите дневния бюджет на кампанията си, за да получите повече импресии. От друга страна може да забележите, че пропускате 35% от този дял заради рекламния ранг и може да се наложи да повишите офертите или да подобрите рекламните си послания.

По-голяма прозрачност


Тъй като рекламите ви се показват на милиони сайтове в дисплейната мрежа на Google, може да е трудно да се следи къде това става и къде – не. Инструментът за диагностика на рекламите за дисплейната мрежа ви осведомява защо рекламите ви не се показват в тази мрежа. Може например да видите, че насочените ви по разположение рекламни групи не се показват, защото не са спечелили търга:


Освен това можете да видите кога се показва рекламата ви и на кои конкретни разположения:


Ще започнем да предлагаме този инструмент на малък брой рекламодатели в средата на юни, а в началото на юли той ще е налице за всички.

По-добра стойност срещу дисплейните Ви вложения онлайн


Потребителите често трябва да превъртат уеб страницата, за да видят рекламите ви на нея. Когато те не превъртят достатъчно надолу, за да ги видят, тези невидени импресии влияят отрицателно на рекламната ви ефективност и водят до напразни разходи. Наскоро лансирахме функция, наречена Филтър на невидените импресии, която гарантира, че рекламодателите, използващи CPM, няма да бъдат таксувани за импресии, които е малко вероятно да бъдат видени от потребителите.

Да предположим например, че потребител стига до сайт на издател, на чиято страница рекламата ви се показва под видимата на екрана част:

Ще бъдете таксувани само когато прогнозираме, че потребител в действителност ще превърти страницата, така че да види рекламата ви:

Имайте предвид, че тази функция се активира автоматично и не изисква никакво управление или настройка.

Заключение


Всичките четири инструмента и функции – относителната CTR, делът на импресиите, инструментът за диагностика на рекламите за дисплейната мрежа и филтърът на невидените импресии – могат да се използват на всички езици, на които е налице AdWords. За повече информация, моля, посетете нашия Помощен център.

Публикувано от Катя Гугалова, Екипът на Google AdWords