Продължава поредицата съвети за първоначално настройване и основно оптимизиране на профила. В предишните статии създадохме профил с ефективна структура, реклами и ключови думи и прецизирахме насочването и бюджета на кампаниите си. На този етап ще обсъдим още две основни настройки: офертите за цена на кликване и рекламните разположения, както и няколко примера как функционират.

Оферти за цена на кликване

В повечето случаи, в системата на AdWords плащате само когато посетител кликне върху рекламата ви. Типа на офертата се избира в настройките на кампанията и може да бъде автоматична(системата променя сумата на офертата, за да получите най-голям брой импресии в рамките на бюджета си) или ръчна (вие сами задавате тази сума). Основното, което трябва да не забравяте, когато оптимизирате процеса на офериране, се състои в следното:
 • Задаването на автоматично офериране е идеално, когато не искате да изразходвате твърде много време в прецизиране на кампанията си. В същото време обаче трябва да зададете горна граница на цената на кликване, за да избегнете неприятни изненади.
 • Някои функции (например планираните рекламни импресии) не са съвместими с автоматичното офериране.
 • Ако се интересувате повече от импресиите на рекламата си, отколкото от препратките към сайта си, можете да изберете опцията да плащате за 1000 импресии за кампаниите, които се изпълняват в дисплейната мрежа на Google.
 • Настроихте ли проследяването на реализациите? Добра идея е да изпробвате оптимизатора на цената на реализация или оптимизатора на реализациите. Имайте предвид, че той е съвместим дори и с автоматичното офериране. Чрез използването на данни за реализациите този инструмент дава възможност на системата да управлява офертите за цена на кликване в диапазон от 30%, което често спомага за намаляването на цената на реализация.
 • Проследявайте средната позиция на рекламата си за всяка ключова дума. Може позицията да е доста ниска за някои ключови думи, но въпросът е дали те са важни за вас. Винаги можете да увеличите офертата за цена на кликване на дадена ключова дума, което ще доведе до показването на рекламата на по-висока позиция.
 • Ако дадена ключова дума е по-ефективна от останалите (висока CTR, процент на реализация), си струва да повишите офертата й за цена на кликване, за да привлечете повече посетители. За думите с по-ниска ефективност можете да намалите сумата на офертата и дори да ги поставите на пауза.
 • Горепосоченият съвет засяга не само ключовите думи, но и рекламните разположения. Ако импресиите на конкретен уебсайт в дисплейната мрежа са по-ефективни, добавете го ръчно като разположение.
 • Въпреки че винаги ще плащате само толкова, колкото е необходимо, за да изпреварите конкурентите си (обикновено под зададената от вас максимална цена на кликване), не задавайте прекалено висока цена на кликване, ако не можете да си я позволите. Конкуренцията често е непредвидима и може да възникнат ситуации, в които реалната цена се оказва равна на максималната и бюджетът ви се изчерпва много бързо.
 • Ако забележите, че за конкретна ключова дума импресиите са много малко, може би сте задали твърде ниска оферта за цена на кликване. Често системата ви сигнализира, ако тя е по-ниска от прогнозната цена за показване на първа страница при конкретна ключова дума. Тази информация можете да намерите в раздела „Ключови думи“.

Разположения

Разположенията в този контекст означават различните платформи, на които могат да се показват реклами от AdWords. Повече подробности за тях можете да намерите в Помощния център, но сега, както обикновено, ще разгледаме някои тактики, които използваме ние, а могат да са от полза и за вас:
 • Ако рекламирате само в мрежата за търсене на Google, губите потенциални клиенти. Ако изберете да показвате рекламите си както в мрежата за търсене, така и в дисплейната мрежа, си осигурявате по-широка аудитория.
 • Винаги създаваме отделни кампании за мрежата за търсене и за дисплейната мрежа. Има няколко причини за това. Първо, за кампаниите в мрежата за търсене създаваме списъци с ключови думи, като се опитваме да отгатнем възможно най-точно думите в заявките за търсене на потребителите. За дисплейната мрежа тези списъци се оценяват от системата, като в същото време се взема предвид и тематиката на съответния уебсайт. Обикновено рекламите в дисплейната мрежа са по-общи по своя характер от тези в мрежата за търсене. Освен това, когато има разграничение между кампаниите в мрежата за търсене и в дисплейната мрежа, е по-лесно да се оценява ефективността на рекламите, тъй като всички параметри могат да се видят от пръв поглед (CTR, реализации и т.н.) и сравняването им се улеснява.
 • Ако сте готови да отделите малко повече време за прецизиране на кампанията си или искате да сте сигурни, че рекламите ви се показват само на подходящи уебсайтове, по-добре е да задавате рекламните си разположения ръчно. Освен това инструментът за разположения (раздел „Отчитане и инструменти“) ще ви помогне при избора на правилните уебсайтове.
 • Ако изберете автоматичната настройка за рекламните разположения, много важно е редовно да проверявате на кои уебсайтове се е показвала рекламата ви (раздел „Мрежи“ на кампанията ви) и да изключите онези, които са с неподходящо съдържание или се характеризират с ниска CTR.
 • Не се притеснявайте от факта, че стойността на CTR за дисплейната мрежа е много по-ниска от тази за мрежата за търсене. Това е напълно нормално. Освен това CTR в дисплейната мрежа не оказва въздействие върху ефективността в мрежата за търсене и обратното.
 • Ако изберете ръчно рекламни разположения и в същото време добавите ключови думи, рекламите ви ще се показват само на сайтовете и уеб страниците, които сте избрали и са свързани с ключовите думи. Ако искате рекламата ви да се показва на всички страници от избраните уебсайтове, изтрийте всички ключови думи от кампанията си.
С това приключва обсъждането на основните настройки на кампанията. Надяваме се информацията в трите статии да ви е помогнала да създадете ефективно структуриран профил. В следващата статия ще обсъдим най-добрите и лесни начини за проследяване на ефективността на една реклама в кампанията ви.

Публикувано от Катя Гугалова, Екипът на Google AdWords