Ако съставяте рекламите си на език, различен от английски, вероятно сте искали да разполагате с възможността да приведете показвания си URL адрес в синхрон с останалата реклама, като покажете интернационализираното име на домейна си. Днес обявяваме, че в показваните и целевите URL адреси вече поддържаме знаци, които не са ASCII, в това число знаци, които не са на латиница, както и такива, които са, но носят ударения и диакритични знаци.

Когато създавате реклама в AdWords, вече можете да въвеждате знаци в Unicode в полетата за показван и целеви URL адрес. За да гарантираме, че потребителите ще могат да достигат до сайта Ви, ще потвърждаваме, че URL адресът работи правилно както в Unicode, така и в Punycode.

Освен това искаме да се уверим, че на потребителите не се показват URL адреси на който и да е език, различен от техния, затова ще визуализираме показвания URL адрес със знаци в Unicode само ако езикът му съответства на този, използван от потребителя за интерфейса на Google. Във всички останали случаи адресът ще се показва в Punycode.

Не забравяйте, че продължават да важат всичките правила на AdWords относно показваните и целевите URL адреси. По-конкретно домейните на показвания и целевия URL адрес трябва да съвпадат, така че ако използвате знаци, които не са ASCII, в показвания URL адрес, уверете се, че сте направили същото и в целевия.

Освен това, ако включите многобайтови знаци, моля, имайте предвид, че ограничението за брой знаци може да варира. За повече информация, моля, посетете нашия Помощен център.

Автор Лиса Шъ (Lisa Shieh) от екипа на Google AdWords