Винаги сме вярвали, че дисплейното рекламиране има потенциал да бъде по-интелигентно, по-ефективно и по-измеримо. Днес искаме да насочим вниманието към една специфична особеност на дисплейния свят, която дава възможност за тази трансформация: ремаркетинга.Ремаркетингът ви позволява да достигате с най-подходящо послание до посетители на уебсайта ви, докато сърфират в други сайтове от мрежата. Официално пуснат преди една година в дисплейната мрежа на Google и вече е многократно е доказал възможностите си. През 2010 г. общият брой рекламодатели, използващи ремаркетинг, растеше средно с 113% всяко тримесечие след лансирането му. Ето и няколко примера за това, как някои AdWords рекламодатели използваха ремаркетинга с голям ефект:
  • Фирмата Yankee Candle използва ремаркетинга, за да ангажира отново купувачите, при което увеличи процентите на реализация с 600% и същевременно намали наполовина цената на реализация.
  • Производителят на компютри Lenovo увеличи продажбите с 20% и намали цялостното съотношение разходи/приходи с 14% чрез кампания, която включваше ремаркетинг и показване в няколко мрежи.
  • Etrailer.com, онлайн търговец на приспособления за теглене на буксир, отбеляза двукратно увеличаване на честотата на кликване и 75% по-ниска цена на кликване при използване на ремаркетинг в сравнение с типичните кампании за дисплейно рекламиране.
През годината след лансирането на ремаркетинга увеличихме ефективността и мащаба му чрез три ключови подобрения, които го направиха още по-мощен както за най-големите, така и за най-малките рекламодатели. Първо, вече ви даваме възможност да показвате подходяща реклама веднага след като потенциален клиент напусне сайта ви. Второ, усъвършенствахме алгоритъма, който помага да се определи в реално време колко трябва да платите за всяка импресия, за да увеличите шанса потребител да кликне върху рекламата ви. И накрая, увеличаващият се обхват на дисплейната мрежа на Google означава, че можете да достигате до клиентите си във все повече сайтове в мрежата. Достигаме средно до 84% от хората от типичен списък за ремаркетинг и всеки месец показваме стотици милиарди рекламни импресии на повече от 500 милиона потребители на интернет в цял свят.Показваме все повече подходящи реклами във все повече сайтове, което означава ползи за още повече потребители, издатели и рекламодатели.
  • Издателите отбелязват значително покачване на приходите от това, че показват в сайтовете си реклами от ремаркетинг. Изследванията ни демонстрираха, че този тип реклама носи приблизително два пъти повече приходи от другите дисплейни реклами.
  • Потребителите ни казаха, че харесват по-добрата насоченост на рекламите, осигурявана от ремаркетинга.

През следващите месеци планираме да представим нови функции, които ще направят ремаркетинга още по-интелигентен, по-бърз и по-динамичен. Предвиждаме, че интересът към ремаркетинга ще продължи да расте, като рекламодателите, издателите и потребителите продължават да виждат ползите от него, а ние непрестанно намираме нови технологии, спомагащи за постигане на крайната цел: показване на точната реклама на точния човек в точния момент.

Автор Айтън Уайнбърг (Aitan Weinberg), продуктов мениджър
Публикувано от Катя Гугалова, Екипът на Google AdWords;