AdWords трябва да бъде безопасен, почтен и заслужаващ доверие пазар – и за рекламодателите, и за хората, които кликват върху рекламите. Затова много от правилата на програмата наблягат върху прозрачността и върху безопасността и сигурността на потребителите.

На 17 май ще добавим три изисквания към съществуващите правила в AdWords, отнасящи се до разкриването и използването на лична информация. Те ще важат навсякъде, където програмата е налице.

Ако сайтът ви изисква платежна, финансова или лична информация от посетителите, моля, прегледайте новите изисквания и извършете необходимите промени, за да не бъдат спрени рекламите ви.

1. Ясно и достъпно разкриване, преди посетителите да изпратят лична информация
Съществуващите ни правила изискват рекламодателите ясно да опишат как ще се използва събраната от тях лична информация. Скоро ще изискваме това описание също така да бъде леснодостъпно, преди посетителите на сайта да изпратят данните си.

2. Опция за спиране на пряката комуникация

В същото описание на използването на личната информация ще трябва и да посочите как хората могат да се откажат от бъдещи имейли, телефонни обаждания или други форми на пряка комуникация.

3. SSL при събиране на платежна и определена финансова и лична информация
Много сайтове използват SSL връзки, за да шифроват поверителната информация, предавана между браузъра и сървъра им. За да се гарантира безопасността на потребителите, правилата на AdWords ще изискват всички рекламодатели да използват SSL, когато събират плащания и определена финансова и лична информация (като например номера на банкови сметки и единни граждански номера).

За повече подробности разгледайте следните ресурси:
За да сте информирани за всички промени в правилата на AdWords, моля, посетете страницата с информацията за промените в правилата на AdWords.

Публикувано от Катя Гугалова, Екипът на Google AdWords