Много от вас използват контекстното насочване в дисплейната мрежа на Google, за да достигнат до потенциални клиенти, докато те четат уеб съдържание, пряко свързано с продуктите или услугите ви. Досега можехте да правите това, като посочвате ключови думи, които работят заедно, за да показват рекламите ви на подходящи уеб страници. Тази седмица ще можете да указвате и теми, за да насочвате контекстно рекламите си към страници в дисплейната мрежа на Google. С тази допълнителна опция за контекстно насочване ще можете да избирате от над 1 750 теми и подтеми, по които да насочвате рекламите си. С нейна помощ ще достигате бързо до широка аудитория в интернет, която се интересува активно от съдържание, свързано със стопанската ви дейност. Можете да добавите разделът теми, като кликнете върху падащото меню в края на лентата с раздели.


Използване на теми вместо ключови думи за насочване на рекламите
Използването на теми за контекстно насочване на рекламите ви предлага широко насочване и обхват и е добър начин бързо и лесно да установите връзка с широка аудитория за повишаване на информираността или стимулиране на продажбите. При използване на насочването по теми системата ни взема предвид всички думи на страницата, за да определи темата й, и разчита в по-малка степен на конкретните ключови думи. От друга страна контекстното насочване чрез ключови думи ви позволява да насочвате рекламите си към по-конкретизиран набор от страници в дисплейната мрежа, тъй като използвате отделни ключови думи, за да изграждате теми в рекламните си групи. И двете опции за насочване обаче могат да се използват заедно, за да достигате ефективно до определена аудитория в дисплейната мрежа на Google. Да разгледаме случай на използване.

Да предположим, че продавате цифрови фотоапарати. Ето как може да използвате заедно контекстното насочване по ключови думи и това по теми, за да постигнете различни цели на кампанията, като например повишаване на информираността и стимулиране на продажбите.
  1. Създайте рекламна група, насочена към подтемата Новини и текущи събития >> Новости в технологиите с дисплейна реклама, за да повишите информираността за фотоапаратите си сред любителите на технологиите.
  2. След това използвайте дисплеен формат, като го насочите по подтемата Фото и видео >> Фотоапарати, за да разясните на интересуващите се от фотоапарати потребители функциите и предимствата на продукта си.
  3. И накрая с помощта на контекстното насочване по ключови думи създайте отделна рекламна група с ключови думи, съсредоточени върху конкретна марка или модел фотоапарати. След това пуснете текстова или дисплейна реклама, включваща специална оферта или намаление на фотоапаратите ви, за да стимулирате покупките сред потребителите, четящи отзивите за тази марка или модел фотоапарати.
Това е само пример как можете да използвате заедно контекстното насочване по ключови думи и това по теми, за да създавате информираност, да повишавате интереса и да стимулирате продажбите. Можете също да изключвате теми и подтеми, за да прецизирате насочването си.
Както други опции за насочване в дисплейната ни мрежа, контекстното насочване по теми поддържа всички рекламни формати, като текстови, дисплейни и видеореклами, както и всичките ни опции за офериране, като например цена на кликване (CPC), цена на хиляда импресии (CPM) и цена на придобиване (CPA). Освен това все още имате достъп до отчитането на ниво URL адрес и други инструменти, като оптимизатора на реализациите.

За да разберете дали тази опция за насочване е подходяща за вас, можете да прочетете нашите най-добри практики. След това научете повече, като прочетете статиите в Помощния ни център.

Публикувано от Катя Гугалова, Екипът на Google AdWords