Днес ще ви представим нова опция за показване на рекламите, която е оптимизирано редуване с цел по-голяма реализация. До сега имаше две опции:
  • Оптимизиране за кликвания: Показват се рекламите, за които се очаква да осигурят повече кликвания
  • Въртене: Показвайте рекламите по-равномерно
С новата опция можете да изберете да се показват по-често рекламите, за които се очаква да осигурят повече реализации. Решаващи фактори за определянето на тези реклами са честотата на кликване и честотата на реализация.

Като добра практика, винаги препоръчваме на рекламодателите да създадат повече от един текст за дадена рекламна група и да изберат опцията, при която рекламните текстове, които имат по-висока честота на кликване да се показват по-често. Някои рекламодатели споделиха, че рекламите с най-висока честота на кликване не винаги са тези с най-висока честота на реализация. Поради тази причина добавихме новата опция.

За да използвате новата опция е необходимо да имате активно проследяване на реализациите, тъй като ние използваме тази информация, за да определим кои реклами имат най-голям потенциал да доведат до реализация. Ако нямаме достатъчно данни показваме рекламите, които имат най-голяма честота на кликване. За да активирате тази опция е необходимо да отидете в настройките на съответната кампания, раздел “Показване на рекламите: редуване, ограничаване на честотата” и да изберете опцията “Оптимизиране за реализации”.Надяваме се, че чрез новата опция по-лесно ще определите кои са най-печелившите ви реклами, което и ще ви помогне да постигнете целите си. За повече информация относно редуването на рекламите посетете нашия Помощен Център.

Публикувано от Катя Гугалова, Екипът на Google AdWords