Разширени текстови реклами
повече време за тестване и повтаряне

По-рано тази година въведохме разширените текстови реклами, за да можете да предоставяте повече информация за бизнеса си директно в рекламата си в мрежата за търсене.Много рекламодатели постигнаха страхотни резултати с новия по-дълъг рекламен формат, но някои все още се учат как да го използват ефективно.

За да сме сигурни, че имате достатъчно време да тествате и повтаряте разширените си текстови реклами за празниците, ще предоставим повече време на рекламодателите, за да надстроят рекламните си послания.

Вече ще разполагате с време до 31 януари 2017 г., за да извършите прехода към разширени текстови реклами (вместо първоначалния срок 26 октомври 2016 г.). Това означава, че от 31 януари 2017 г. вече няма да можете да създавате или редактирате стандартни текстови реклами, а само такива, използващи формата на разширени текстови реклами.Съществуващите стандартни текстови реклами ще продължат да се показват наравно с разширените.

Разширените текстови реклами могат да донесат страхотни резултати, особено за тези, които са инвестирали в писането и тестването на нови рекламни послания.Моля, използвайте това допълнително време за самостоятелно експериментиране с новите разширени текстови реклами.

Наблягане върху качеството посредством тестване

През последните няколко месеца прегледахме много данни за текстовите реклами.Потвърди се това, което вече знаехме – качеството на рекламите Ви има значение.Допълнителните знаци не могат сами да решат проблемите с ефективността. Изключително важно е да обмисляте внимателно как допълнителното Ви заглавие и знаци да бъдат въздействащи.

За целта имайте предвид тези най-добри практики, когато напредвате с оптимизирането на разширените текстови реклами:

  Тествайте няколко варианта на разширените си текстови реклами.Изпробвайте различни подходи с новото пространство, с което вече разполагат рекламите Ви. Стремете се към 3 – 5 нови реклами на рекламна група.  Рекламодателите, които изпробват няколко рекламни послания, постигат по-добра ефективност.
   При тестването се съсредоточете върху заглавията.Те са най-важната част от рекламите Ви и вече разполагате с допълнителен ред, с който да експериментирате.
  Копирайте в разширените си текстови реклами това, което работи в стандартните.Ако например споменавате цена или използвате вмъкване на ключова дума в успешни стандартни текстови реклами, пренесете това и в разширените.
   Обмислете по-кратки заглавия на термини, свързани с търговски марки.Понякога не Ви трябва нищо друго освен „Име на фирмата Ви – официален сайт“. Не сте задължени да използвате всички налични знаци. Тествайте по-кратък рекламен текст, особено за термини, за които може да не е необходима много допълнителна информация.
Оставете стандартните си текстови реклами да се показват, докато ефективността на новите варианти не стане неизменно по-добра от тях.Разширените текстови реклами не Ви гарантират успех само защото разполагате с повече знаци. Оставете най-ефективните си реклами да се показват, независимо от дължината им.
   Прегледайте съществуващите си реклами дали са имали успех с по-дълги заглавия.Бихте могли да прехвърлите първия описателен ред в стандартна текстова реклама към новото второ заглавие, особено ако тази реклама е имала добра ефективност в миналото.

Плавен преход към разширени текстови реклами

Освен тези съвети не забравяйте някои неща, които трябва да избягвате:

  Не внедрявайте една и съща разширена текстова реклама в множество различни рекламни групи.Рекламите Ви трябва да са пригодени за търсенията на потребителите.
   Не вмъквайте на сляпо ново второ заглавие, без да промените останалата част от рекламата.Добавяйте съдържание, което е уместно спрямо заявката и подхожда на останалата част от рекламното послание.
         Не пишете разширени текстови реклами, които губят уместността си спрямо заявката на потребител.Не пренебрегвайте тази заявка в текста си.

Примерна заявка: статии за финансиране на обучение в колежа

Рекламата не съответства на заявката на потребителя (въпреки че може да е добре написана)
Заявката на потребителя е в центъра на рекламата

    Не пропускайте конкретни предимства или атрибути на продукта си, които са се доказали като привлекателни в миналото.Тествайте всичките си предимства, за да откриете кое е ефективно в новия формат.

Допълнителни ресурси

Ако все още набирате скорост с разширените текстови реклами, прегледайте нашите най-добри практики при създаването на ефективни реклами.

Да си пожелаем успешен празничен сезон, изпълнен със страхотни и лесни за използване текстови реклами – стандартни или разширени.

Публикувано от Сентил Харирамасами (Senthil Hariramasamy), продуктов мениджър, Рекламни формати