Измерване на истинската стойност на обажданията с импортирани реализации от обаждания
Мобилното обаждане чрез кликване направи по-лесно от всякога свързването на потребителите с бизнесите по телефона. При това ръстът на обема на обажданията не показва признаци на забавяне. Всъщност предвижда се, че обажданията до бизнеси в САЩ от смартфони ще достигнат почти 162 милиарда до 2019 г., увеличение със 73% от 2015 г.[1].
Въпреки че обажданията са сериозен източник на реализации за много бизнеси, може да е трудно да се измери пътят на потребителите, който започва онлайн от реклама до резултатите от търсенето и завършва с офлайн реализация. Днес обявяваме въвеждането на импортираните реализации от обаждания, за да помогнем на рекламодателите по-точно да съотнасят приходите от телефонни обаждания обратно към кампаниите си в AdWords.
Разберете кои части от кампаниите Ви привличат най-ценните обаждания
По-рано рекламодателите можеха да измерват реализациите от обаждане чрез продължителността на обаждането. Например туристическа агенция рекламодател може да установи, че обажданията, завършващи с нови резервации, обикновено траят най-малко една минута, и да зададе това като минимална продължителност, необходима за отчитане на обаждането като реализация.
Импортираните реализации от обаждания вече Ви дават възможност да пристъпите отвъд продължителността на обаждането и да измервате истинската стойност на реализациите от платени обаждания от мобилни реклами с обаждане чрез кликване или уебсайта си. Освен това можете да разграничавате различни видове действия на потребителите, на които може да давате различна стойност. Туристическата агенция рекламодател например може да разпредели сумите от приходите към различни видове обаждания, като нови резервации, процент заявки, обаждания за обслужване и продажби на клиентите на по-голям туристически пакет. Със статистическите данни, събрани от импортирани реализации от обаждания, те могат автоматично да оптимизират офертите на ниво ключова дума, за да привличат по-ценни обаждания, като използват автоматично офериране за целева ROAS.
Компании като Nationwide и ShoppersChoice.com вече използват импортираните реализации от обаждания за по-доброто измерване и оптимизиране за ценните обаждания:

„Като партньори на агенцията Nationwide, привличането на отговарящи на критериите за продажби на застраховки вероятни клиенти към телефонния център е приоритет за ефективното им превръщане в нови клиенти. До този момент не бяхме в състояние да разширим максимално присъствието на Nationwide в търсенето, тъй като не можехме да свържем приходите от обаждане с отделните кликвания. Импортираните реализации от обаждания отвеждат измерването в AdWords на следващото ниво и вече можем да импортираме действителни продажби на полици, настъпили в резултат от обаждания директно в AdWords. С тези данни можем да вземаме по-добри решения за това къде да изразходваме бюджета за маркетинг, офертите на ниво ключови думи и позиционирането, както и за оптимизиране на кампаниите. Въпреки че още е рано, откакто включихме импортираните реализации от обаждания в оптимизирането на кампаниите, успяхме да увеличим около 3 пъти разходите за най-ефективните, привличащи обаждания думи. Това дори ни помогна да идентифицираме нови възможности за разширяване на списъка с ключови думи от заявки за търсене, които не бихме намерили по друг начин, без да увеличаваме инвестициите си, подкрепени от импортираните данни от обаждания.“ – Джордан Джоунс (Jordan Jones), заместник-директор на Performance Digital, UM

„Много клиенти имат въпроси за подбора на продуктите ни или искат да подадат поръчка директно на специалист по продажбите, затова правим лесно за тях да ни се обаждат от рекламите и уебсайта ни. Импортираните реализации от обаждания придвижват измерването на обажданията ни в AdWords с една голяма стъпка по-близо до затваряне на кръга между кол центъра ни офлайн и онлайн показателите ни. Разбираме по-добре как обажданията от реклами от AdWords привличат приход, и ще можем да използваме тази статистика, за да вземаме по-обосновани решения, когато става въпрос за разпределение на бюджета и оптимизиране на кампаниите.“ – Джеф Локист (Jeff Loquist), мениджър „Маркетинг чрез търсещи машини“ в ShoppersChoice.com
Какво трябва да направите за успешно импортиране на реализациите от обаждане
Трябва само да съберете три вида информация, за да импортирате данните за реализациите от обаждане в AdWords:
  • Телефонен номер на обаждащия се (номер на обаждащия се)
  • Начален час на обаждането
  • Продължителност на обаждането
Тези данни ще останат защитени и поверителността им ще бъде запазена за клиентите Ви. Те ще служат като ключа за съотнасяне на реализациите към обажданията от AdWords, които са ги привлекли. Реализациите ще бъдат приписани до ниво ключови думи, за да може да Ви помогнат да определите кои части от кампанията Ви са привлекли най-ценните реализации от обаждане и къде трябва да инвестирате рекламните си разходи.
За да научите повече за импортираните реализации от обаждания, посетете Помощния център и прочетете най-добрите ни практики за привличане на телефонни обаждания към бизнеса Ви и оптимизиране на практическата работа на обаждащия се.
Амит Агарвал (Amit Agarwal), старши продуктов мениджър, „Мобилни реклами при търсене“

[1] BIA/Kelsey, 2015 г.