По-открояващото се отчитане Ви помага да следите състоянието на автоматичното си офериране
Автоматичното офериране в AdWords е безценен инструмент, който помага на специалистите по маркетинг да пестят време и да подобряват ефективността си. Предоставен от машинното обучение на Google, инструментът оптимизира мащабно офертите за всички търгове и отчита разнообразни сигнали, за да Ви помага да приспособявате офертите си към уникалния контекст на потребителя. През 2015 г. представихме няколко нови функции за отчитане в Споделена библиотека, за да осигурим още по-голяма прозрачност на ефективността на автоматичното офериране. Сега ще изведем статистиката за оферирането на преден план на местата, където прекарвате най-много време в AdWords с три нови функции:
  • Нови сигнали, които съобщават веднага за проблеми с оферирането.
  • Състояния на стратегиите за офериране, които се показват директно в колоните за състоянието на кампаниите и рекламните Ви групи.
  • Богати отчети за ефективността за стандартни стратегии за офериране, зададени на ниво кампания.
Нови сигнали за офериране Ви помагат да отстранявате проблеми
Вече са налице нови сигнали конкретно за автоматичното офериране, за да Ви помагат да установявате и разрешавате възникналите проблеми възможно най-бързо. Започнахте със сигнали, които Ви съобщават, когато настройките за проследяване на реализациите Ви са „неправилно конфигурирани“, като за в бъдеще ще въведем допълнителни типове сигнали. Можете например да видите сигнал „Неправилно конфигуриране“, ако използвате стратегия за офериране като целева CPA, която оптимизира за реализации, но сте изключили проследяването на реализациите или не сте добавили действие, водещо до реализация, в основната си колона „Реализации“.

Състоянията на оферирането се интегрират в състоянията на кампаниите и рекламните групи
През следващите седмици ще представим и състояния на стратегиите за офериране в основните колони за състоянието на кампаниите и рекламните групи, за да увеличим видимостта им в ежедневните Ви работни потоци. Ако например имате лимити за офертите, които предотвратяват цялостното оптимизиране на офертите Ви, ще видите състоянието „Отговаря на условията (с ограничения)“ направо в основните Ви колони за състоянието.
Следват актуализираните типове състояния, които могат да се прилагат към Вашите автоматизирани правила и запазени филтри и отчети:

Status
What’s changing
Eligible
No change
Eligible (Budget limited)
Renaming the current “Limited by budget” status to be more consistent with other status types
Eligible (Learning)
New status type for automated bidding
Eligible (Limited)
New status type for automated bidding
Eligible (Misconfigured)
New status type for automated bidding

Богати отчети за ефективността за стандартни стратегии за офериране
Също така разширяваме възможностите за отчитане за стратегиите за офериране за портфолио, за да включват стандартните стратегии за офериране на ниво кампания. Ще въведем тези отчети през следващите няколко седмици и ще имате достъп до тях от падащото меню „Стратегия за офериране“ в раздела „Кампании“, за да следите как промените в състоянието на оферирането Ви и целите влияят на ефективността с течение на времето.

Посетете Помощния център и разгледайте най-добрите ни практики, за да научите повече за автоматичното офериране. За повече подробности за това, как работи технологията за офериране по време на търга при стратегиите за офериране въз основа на реализации, прочетете това пълно ръководство.

Екипът на Google AdWords България