Тествайте с увереност с помощта на проектокампании и експерименти

Някога искали ли сте да направите промени в кампаниите си в AdWords, но и да разберете дали те ще Ви помогнат да постигнете бизнес целите си? През следващите няколко седмици въвеждаме проектокампании и експерименти, с което да Ви помогнем да тествате промените в кампаниите си, лесно да измервате резултатите от тях и да прилагате промените, които дават добри резултати за бизнеса Ви.

Използвайте проектокампании, за да подготвите промените за публикуване

Проектокампаниите Ви дават възможност да подготвяте и преглеждате множество промени в съществуващи кампании, преди да ги приложите на практика. Да предположим например, че искате да увеличите офертите за мобилни устройства за рекламни групи с висок процент на мобилна реализация. Можете да създадете проектокампания и да зададете различни корекции на офертите за мобилни устройства за тези рекламни групи – без това да повлияе на кампанията Ви. Ако сте доволни от промените в проектокампанията, можете да ги приложите направо към първоначалната кампания.

Но как да разберете дали тези корекции на офертите за мобилни устройства ще Ви помогнат да постигнете бизнес целите си?

Проведете експеримент

Експериментите Ви дават възможност да тествате промените по кампаниите в контролирана среда. Да предположим, че искате да проверите каква е ефективността на новите корекции на офертите за мобилни устройства в сравнение с първоначалните настройки. Най-напред създайте проектокампания с новите си корекции на офертите за мобилни устройства. След това направете експеримент на базата на тази проектокампания, за да тествате промените спрямо текущата си стратегията за офериране. Решавате колко трафик (и какъв бюджет) да разделите между експеримента и първоначалната си кампания и определяте продължителността на провеждане на експеримента.

Screen Shot 2016-02-03 at 12.28.12 PM.png

Измервайте резултатите си

Съществена част от провеждането на успешни експерименти е разбирането на това, как промените се отразяват на бизнес целите Ви. Измерването на увеличението на реализациите може например да Ви помогне да разберете дали новите Ви корекции на офертите за мобилни устройства водят до по-добра възвръщаемост на инвестициите.

С проектокампаниите и експериментите можете да следите резултатите по два удобни начина, за да разбирате дали експериментите Ви водят до желаните резултати:

  • Сравнявайте ефективността чрез отчетната карта. Отчетната карта за ефективността съдържа икони, които открояват дали показателите на експеримента са по-високи, или по-ниски от тези на първоначалната кампания и дали резултатите са статистически значими, или не.

Screen Shot 2016-02-03 at 12.16.11 PM.png

  • Оценявайте ефективността на ниво рекламна група за по-задълбочена статистика. Понякога причините за значителни промени в цялостната ефективност на кампаниите се коренят в отделни рекламни групи. Наблюдавайте показателите на ниво рекламна група, за да разберете как всяка от тях се отразява на
    кампанията Ви.

Ако сте доволни от резултатите от експеримента си, бързо можете да приложите промените от него към първоначалната кампания или да го преобразувате в изцяло нова кампания.

Успешно тестване

Клиенти като Red Ventures и The Honest Company използват проектокампании и експерименти, за да тестват и прилагат в голям мащаб нови стратегии за кампаниите си.

image007.png

„Инструментът „Проектокампании и експерименти“ промени коренно тестването при клиентите ни от класацията „Fortune 500“. Той улеснява създаването, анализирането и практическото приложение на тестовете. Вече можем да провеждаме по-мощни тестове много по-бързо в сравнение с ръчното създаване на дублиращи се кампании и рекламни групи. Новата отчетна карта дава възможност да се измерва с увереност влиянието на тестовете, които, ако са успешни, да се внедряват с едно кликване.“

Джеръми Мейс (Jeremy Mayes), вицепрезидент по маркетинг, Red Ventures

„Работим с различни типове реализации с различна стойност на общата продължителност на клиента. Проектокампаниите и експериментите ни дават възможност да тестваме нови стратегии за офериране с четвърт от трафика за кампаниите си, а отчетната карта ни помага лесно да измерваме въздействието върху различните типове стойности на реализациите. В миналото за един такъв тест биха се изисквали огромни промени в профила. Новият рационализиран процес ни дава възможност бързо да тестваме нови стратегии за офериране, докато намерим онази, която най-добре отговаря на сложния ни бизнес модел.“

Джош Франклин (Josh Franklin), мениджър по маркетинга чрез търсещи машини, The Honest Company

Научете повече

Понастоящем „Проектокампании и експерименти“ се предлага за кампании в AdWords от типа „Само в мрежата за търсене“ и „Мрежата за търсене с опция за дисплейната мрежа“. За да научите повече за проектокампаниите и експериментите, гледайте този видеоклип с практически инструкции или посетете Помощния център  на AdWords.


Публикувано от Палави Нареш (Pallavi Naresh), продуктов мениджър, AdWords
__________________________________________________________________________