Радваме се да предоставим на Вашето внимание новия тип кампания в мрежата за търсене - инсталиране на мобилни приложения (Mobile App Installs). До скоро съществуващите решения в AdWords, насочени към мобилните приложения, обхващаха само дисплейната мрежа.
Кампаниите за инсталиране на мобилни приложения в мрежата за търсене се характеризират със следното:
  • Използват насочване в мрежата за търсене на база ключови думи.
  • Насочват потребителите директно към страницата на приложението в Google Play или Apple App Store, от където то може да бъде свалено.
  • Рекламите се показват само, когато търсенето се осъществява от мобилни устройства (телефони и/или таблети), като има възможност за изключване на таблетите. Ако приложението е само за таблети, мобилните телефони се изключват автоматично.
За Android приложения са достъпни следните допълнителни функционалности:
  • Автоматично отчитане на реализации при инсталиране на приложението (без да е нужно да се използва специален код).
  • Показване на рекламите само на устройства, на които приложението все още не е инсталирано.
  • Стратегията за офериране по подразбиране е CPA, като тя може да се активира без нужните за другите типове кампании 15 реализации за последните 30 дни.