Изберете нов, по-ефективен тип кампания за придобиване на клиенти в мрежата за търсене и дисплейната мрежа Хората винаги се стремят да открият полезна информация във важните моменти – независимо дали търсят ключови думи, свързани с продукт, или четат особено уместно съдържание в уебсайтове извън мрежата за търсене. От днес предлагаме на рекламодателите нов начин да достигат до хората, докато посещават Google и сайтове в мрежата: Мрежата за търсене с опция за дисплейната мрежа.

Мрежата за търсене с опция за дисплейната мрежа разширява обхвата на кампаниите Ви в мрежата за търсене, така че да включва и дисплейната мрежа на Google (GDN). GDN достига до 90% от онлайн аудиторията по света (comScore, септември 2013 г.) и включва 2 милиона сайта на издатели. Надстройването на съществуващите кампании в мрежата за търсене до Мрежата за търсене с опция за дисплейната мрежа е лесно. С няколко стъпки и без допълнително управление може да получите 15% повече клиенти*, като показвате рекламите си в подходящите моменти при търсене и в мрежата.

  
По какво се различава това от стария тип кампания?
Новият тип кампания не само разширява обхвата на кампаниите в мрежата за търсене, но и предлага по-добри резултати в дисплейната мрежа в сравнение със стария тип Мрежата за търсене и дисплейната мрежа.
Мрежата за търсене с опция за дисплейната мрежа използва подобрени сигнали и методи за предвиждане кога и къде е вероятно рекламите Ви да са най-ефективни и поставя по-високи изисквания за това, кога да се показват. Това означава, че рекламите Ви е по-вероятно да се показват на по-малък брой потенциални клиенти, които има по-голяма вероятност да се интересуват от предложенията Ви. Първоначалните тестове показват, че рекламодателите биха могли да получат средно 35% по-голяма честота на кликване и 35% по-ниска цена на придобиване за клиент в частта за дисплейната мрежа в кампаниите си от тип Мрежата за търсене с опция за дисплейната мрежа в сравнение със стария тип кампании*.

Кога да използвате новия тип кампания Мрежата за търсене с опция за дисплейната мрежа:
  1. Ако провеждате кампании от тип Само за мрежата за търсене, помислете дали да не изпробвате този нов тип кампания, за да получите допълнителен висококачествен трафик, без да се налага допълнително управление. Когато активирате Мрежата за търсене с опция за дисплейната мрежа, рекламите Ви в мрежата за търсене ще отговарят на условията за показване и в Google, и на страници с подходящи ключови думи в мрежата. По-голямата част от кампанията Ви ще продължава да се провежда в мрежата за търсене, но тя ще получи и подкрепа от високоефективни разположения в дисплейната мрежа.
  2. Ако провеждате съществуваща кампания от тип Мрежата за търсене и дисплейната мрежа, помислете дали да не превключите към Мрежата за търсене с опция за дисплейната мрежа за по-добра възвръщаемост на инвестициите*.
Ако понастоящем провеждате отделни кампании в мрежата за търсене и в дисплейната мрежа, препоръчваме да ги запазите такива заради по-голямата гъвкавост в оферирането, задаването на бюджети и насочването.

Надстройване към „Мрежата за търсене с опция за дисплейната мрежа“
Мрежата за търсене с опция за дисплейната мрежа сега е най-добрият вариант за рекламодателите, показващи реклами в мрежата за търсене и в дисплейната мрежа в рамките на една кампания. Затова през следващите няколко седмици, започвайки от днес, ще премахнем настоящия тип кампания Мрежата за търсене и дисплейната мрежа от интерфейса на AdWords и ще насърчаваме рекламодателите да превключат съществуващите кампании към Мрежата за търсене с опция за дисплейната мрежа. Създадохме кратка процедура в интерфейса на AdWords, която улеснява превключването. Също така можете да намерите поетапни указания в Помощния център на AdWords. Моля, посетете го, за да научите повече.

Публикувано от Амхад Анвари (Ahmad Anvari), продуктов мениджър

*Въз основа на резултатите от първоначалните тестове средният клиент може да получи 35% по-голяма честота на кликване и 35% по-ниска CPA в частта за дисплейната мрежа в новите си кампании от тип„Мрежата за търсене с опция за дисплейната мрежа“ в сравнение със съществуващите кампании от тип „Мрежата за търсене и дисплейната мрежа“.  Въз основа на резултатите от първоначалните тестове средният клиент също така може да получи 10–15% повече реализации в сравнение с кампаниите от тип „Само за мрежата за търсене“. Ефективността на отделните кампании може да варира.