Знаем, че винаги търсите по-ефективни начини за управление на профила си в AdWords. Научаваме също, че много от Вас биха се радвали да използват свои собствени данни за вземането на решения относно профилите си в програмата. Днес с радост обявяваме ограниченото пускане на скриптове в AdWords. Вече можете да създавате несложни програми с JavaScript, за да извършвате промени в профила си.

Със скриптовете можете:
● да използвате външни данни за рекламни места, за да променяте офертите или да поставяте ключови думи на пауза/да я отменяте за тези думи;
● да извеждате статистически данни за профила в електронна таблица, от която можете да създавате отчети и визуализации;
● да използвате тенденциите в статистическите данни от няколко седмици, за да променяте офертите на ниво ключова дума или рекламна група.

Скриптовете се изпълняват в инфраструктурата на приложния скрипт на Google , като активираме интегрирането му с три услуги: можете да използвате Google Електронни таблици и инструмента за извеждане на URL адреси, за да извършвате интегриране с външни данни, както и да изпращате по имейл резултатите от изпълнението на скрипт от самия него.

За да започнете да използвате скриптове, изберете „Автоматизиране“, след което „Скриптове“ от лявата лента с инструменти:За да се възползвате максимално от скриптовете, препоръчваме лицето, което управлява профила, да има основни познания по JavaScript.

През идните седмици планираме да активираме тази функция за всички. Моля, направете справка в сайта ни за програмисти за повече документи за скриптовете.

Публикувано от Прашант Бахети (Prashant Baheti), продуктов мениджър за AdWords