Благодарение на отзивите на рекламодателите, скоро опцията за дял на импресиите на ниво рекламна група ще бъде налична за мрежата за търсене и за дисплейната мрежа. Чрез тази информация ще можете по-лесно да откриете добре представящите се рекламни групи, които не могат да обхванат по-голямата част от трафика.

През следващите няколко седмици ще се появят три нови колони, които могат да бъдат добавени в раздел рекламни групи:

1. Дял на импресиите – процентът импресии, който получавате, разделен на общия брой импресии, който бихте могли да получите.
2. Загубен дял на импресии (Ранг) – делът на импресиите, който сте изгубили поради вашия Ранг. (Имайте предвид, че тази величина няма да бъде показвана за кампаниите ограничени по бюджет).
3. Дял на импресиитe с Точно съвпадение - (Само за мрежата за търсене) процентът импресии получен за търсения, които са точно съвпадение на думите ви, разделен на общия брой импресии, който бихте могли да получите с точно съвпадение.

Като допълнение към новите опции на ниво рекламна група се подобрява и алгоритъмът за изчисление на дела на импресиите на ниво кампания и информацията ще бъде обновена с начална дата месец май 2011. Поради това данните с по-стара дата от май 2011 вече няма да бъдат налични. Ако искате да изтеглите тази информация, трябва да го направите преди 30 януари 2012.

С оглед на точността на предоставената информация, данните за дял на импресиите ще се обновяват веднъж дневно (около 12:00ч Pacific Time [GTM-8]). В резултат на това информацията, която ще виждате няма да включва данните от текущия ден и предходния (в зависимост по кое време на деня разглеждате отчета).

Всички промени ще влязат в сила на 30 януари 2012. Допълнителна информация ще можете да намерите след тази дата и в нашия Помощен център.

Публикувано от Катя Гугалова, Екипът на Google AdWords