Ако наблягате на реализациите и CPA (цена на придобиване), може би вече използвате оптимизатора на реализациите или подобрена CPC, за да оптимизирате кампаниите си, така че да ви носят повече реализации при по-ниски разходи. За да гарантираме, че настройките на кампаниите ви съответстват и на целите ви за реализации, планираме да мигрираме съществуващите кампании, използващи оптимизатора на реализациите или подобрена CPC с редуване на рекламите от типа „Оптимизиране за кликвания“, към редуване от типа „Оптимизиране за реализации“. Според проучванията ни кампаниите, които преминават от „Оптимизиране за кликвания“ към „Оптимизиране за реализации“, постигат средно 5% увеличение на реализациите. Това мигриране е насрочено за февруари 2012 г.

Ако предпочитате кампаниите ви да не бъдат мигрирани към редуване на рекламите от типа „Оптимизиране за реализации“, моля, попълнете този формуляр до 31 януари 2012 г.

Понастоящем не използвате оптимизатора на реализациите и подобрена CPC?

Гледайте видеоклиповете по-долу, за да научите повече за оптимизатора на реализациите и подобрената CPC. Можете също да посетите Помощния център на AdWords, за да научите повече относно опциите за редуване на рекламите.

Автор Андрю Труонг (Andrew Truong), мениджър за продуктов маркетинг