През последните няколко месеца актуализирахме дизайна и практическата работа с Google Търсене и всичките си други продукти, за да направим по-безпроблемна и еднородна дейността на потребителите онлайн. Като част от тези промени в облика сега въвеждаме нови рекламни разположения в Google Търсене.

От днес рекламите, които преди се показваха отстрани на резултатите, може в някои случаи да излизат под тях. Оптимизираме динамично всяка страница с резултати от търсенето, включително рекламите на нея, за да предоставим най-добрата практическа работа на потребителите си.


Установихме, че в много случаи показването на рекламите под резултатите от търсенето отговаря по-добре на действията на потребителите, защото те преглеждат страницата от горната към долната й част. При тестовете ни това разположение показа по-добра средна ефективност по отношение на честотата на кликване в сравнение с рекламите отстрани.


Ако искате да сравните ефективността на рекламите си на челни позиции спрямо тези в останалите части на страницата, можете да използвате сегмента „Горе спрямо отстрани“. С това нововъведение всички импресии от странични, долни и експериментални позиции вече ще бъдат класифицирани като „Друго“. Така ще можете по-лесно да виждате каква е ефективността на рекламите Ви на челни позиции спрямо тези, разположени в другите части на страницата. През следващите седмици този сегмент ще бъде преименуван на „Горе спрямо другаде“.

Посетете Помощния център на AdWords, за да научите повече за позициите на рекламите.

Публикувано от Джери Дишлер (Jerry Dischler), Директор, Продуктов мениджмънт за реклами в мрежата за търсене