В пета част на нашата поредица за начинаещи ще обсъдим как функционират рекламният ранг и качественият рейтинг в мрежата за търсене.

Много от рекламодателите често ни питат как се разполагат рекламите сред спонсорираните връзки и какво може да се направи, за да се подобри рекламният ранг. Насочените по ключови думи реклами се класират на страниците с резултати от търсенето въз основа на офертата за максимална цена на кликване·(CPC) и качествения рейтинг на съвпадащата ключова дума. Качественият рейтинг се основава на актуалната ефективност на ключовата дума и рекламата ви, на това, колко подходящи са те спрямо заявката за търсене, както и на други фактори за уместност и предходна история.

Рекламен ранг = оферта за CPC × качествен рейтинг

За да получите възможно най-добрия рекламен ранг и съответно по-висока позиция, са важни следните неща:
  • Да имате подходящи ключови думи и рекламен текст, добра CTR в Google и висока оферта за CPC. Можете да постигнете това, като се постараете вашите ключови думи, целева страница и рекламен текст да са свързани.
  • Уверете се, че уебсайтът ви отговаря на указанията ни за целевите страници от съображения за качество.
  • За Google е много важно да дава на потребителите си подходяща информация и да им осигурява положителна практическа работа, поради което сме въвели качествения рейтинг. Затова той трябва да бъде висок, преди рекламата да може да се класира на най-горната позиция.
  • Спонсорираните връзки и органичните резултати от търсенето действат независимо едни от други. Ако се нуждаете от помощ за SEO, можете да използвате тези Указания за уеб администратори за бъдещи насоки.
Ако следвате горните практически правила, не само ще увеличите качествения си рейтинг, но и ще получите по-висок рекламен ранг, като същевременно цената ви на кликване може да намалее. С други думи, при по-висок качествен рейтинг можете да имате повече кликове за вече зададения си бюджет.

Надяваме се тези съвети да Ви бъдат полезни, когато рекламирате с AdWords. Не забравяйте да посетите Ръководството на AdWords за начинаещи в Помощния център на програмата за допълнителна информация и насоки. И накрая, но не на последно място, очаквайте следващата публикация от тази поредица за начинаещи в блога.

Публикувано от Катя Гугалова, Екипът на Google AdWords