Миналата седмица започнахме да разглеждаме отчетите, които са налични в Центъра за отчети, и начина да стигнем до тях в раздела „Кампании“. Обсъдихме как да използвате филтрите, опциите за период от време и как да активирате/деактивирате графите, докато въвеждате параметрите на отчетите.
Важен показател е „Прогнозна оферта за първа стр.". Можете да го намерите, като кликнете върху бутона „Графи“ в раздела „Ключови думи“.Друга полезна графа, която можете да добавите, е графата "Качествен рейтинг".


Качественият рейтинг – начин за намаление на разходите

Много рекламодатели се опитват да повишат позицията на рекламите си, като повишават само офертите си (CPC или цена на кликване). Важно е обаче да разберете метода, по който системата определя позицията на рекламите: класирането на рекламите, наричано също рекламен ранг, представлява произведението на офертата за CPC и качествения рейтинг на ключовата дума.

Качественият рейтинг може да бъде представен като скала от 10 степени, която показва колко „добра“ е дадена ключова дума от гледна точка както на рекламодателите, така и на потребителите. Това е вид оценка, при която 10 е забележителен резултат, а 1 е много слаб.

Редът на показване на рекламите се определя не само от офертата за CPC, но и от този рекламен ранг. Да вземем един прост пример. Двама рекламодатели, Иван и Петър, имат реклами с ключовата дума „букет цветя“. Иван оферира 0,30 лв, докато Петър – 0,20 лв. Ако имаше значение само сумата на офертата, рекламата на Иван щеше да се покаже на първа позиция, а тази на Петър щеше да е втора.

Ако добавим и това, че качественият рейтинг на Петър е 10, докато този на Иван е 5, то рангът на рекламата ще бъде 0,20 х 10 = 2 за Петър и 0,30 х 5 = 1,5 за Иван, т.е. рекламата на Петър ще се покаже на първа позиция. Петър, въпреки че има по-ниска оферта, завършва с по-добра позиция поради факта, че има по-добър качествен рейтинг.

Нека видим колко плащат нашите рекламодатели за кликванията върху рекламите им: точно сумата, необходима да изпреварят офертата на следващия ги рекламодател, закръглена до най-близката стотна в евро (показваме тази част от формулата като „+ 0,02 лв.“, за да опростим нещата). Ако изразим това по по-математически начин:

Действителната CPC на Петър = (предложената от Иван CPC х качествения рейтинг на Иван) / качествения рейтинг на Петър + 0.02лв

Резултатът с числа: действителната CPC на Петър = (0,30 x 5) / 10 + 0,02= 0,15 + 0,02 лв = 0,17лв

Така че Петър не само наддава по-малко от Иван, но и плаща по-малко от максималната си оферта, тъй като качеството на рекламата му е по-добро от това на Иван!

Качественият рейтинг зависи от предишната честота на кликване (CTR) на ключовата дума при точно съвпадащите търсения. „Точно съвпадащите търсения“ се отнася за типа на съвпадението на заявката, а не до зададения от нас тип на съвпадението на ключовата дума. За да повишим качествения рейтинг, не е достатъчно да използваме ключови думи с висока честота на кликване (CTR), важно е също да използваме за рекламните си групи точно същите ключови думи, които потребителите въвеждат в полето за търсене!

Въпреки че CTR на ключовата дума „букет цветя“ може да е висока, възможно е потребителите все пак да търсят израза „евтин букет цветя“ по-често, а ние няма да можем да се възползваме от това, ако той не е сред ключовите думи на рекламната група! Отчетът за заявките за търсене ни помага да намираме тези ключови думи.


Преглед на отчета

Да погледнем отново отчета, който може да се намери в раздела „Ключови думи" - "Отчет за заявките за търсене". Пред всеки ред в този раздел има квадратче за отметка. Трябва да поставим отметка пред ключовите думи, обозначаващи термините, които потребителите са търсили, когато рекламите ви са се показвали и потребителите са кликвали върху тях.
Кликнете върху бутона Преглед на думите за търсене... над таблицата:Таблицата, която се показва, съдържа списъка и статистическите данни на ключовите думи, въведени от потребителите, заедно с гореописания тип на съвпадението на заявката:Горната таблица показва, че потребителите са търсили предимно определената от рекламодателя дума в списъка с ключови думи. Имало е и няколко кликвания в случаи, когато рекламата е била задействана от ключовата му дума в комбинация с други думи.

Ако в графата „Тип съвпадение“ е отбелязано „Широко“ или „По фраза“ и тези ключови думи имат много импресии и добра CTR, тогава трябва да ги добавим към рекламната група: кликнете върху квадратчето за отметка пред всеки ред, след това изберете бутона Добавяне като ключова дума над списъка:
В горния прозорец можем да променим типа на съвпадението и офертата за CPC на новата ключова дума, а също да определим за нея уникален целеви URL адрес, ако е необходимо.

В отчета може да се показват и редове, за които не искате да се показва рекламата ви. Ако например списъкът съдържа термина „безплатен букет цветя“, трябва да поставите отметка в квадратчето пред реда и да кликнете върху бутона „Добавяне като отрицателна ключова дума" над списъка.

Съдържанието на таблицата може да бъде изтеглено в различни формати, а отчетът може да бъде настроен да се генерира през определен период от време.

Въпреки че за всички вас е важно да намалите цената на кликванията, това не означава да се концентрирате само върху качествения рейтинг, а върху цялостното представяне на рекламната си кампания и постигането на първоначално зададените от вас цели.


Публикувано от Катя Гугалова, Екипът на Google AdWords