Налагало ли ви се е някога да сортирате отчет по степен на отпадане (bounce rate) и да получите източници с по 100% степен на отпадане? В последствие забелязвате, че тези източници всъщност имат само по 1 посещение? Не само, че тази информция е дразнеща и не носи полза, но тя дори ви пречи и затормозява да видите и анализирате данните за елементите, които наистина имат тежест и влияние за конкретния отчет.

С радост искаме да ви представим нов алгоритъм за сортиране, наречен Претеглено сортиране. Когато сортирате наличните данни, тези с по-голяма тежест и значимост се отсяват първи и появяват на първите редове от отчета. Изключително полезно за тези от вас, на които се налага да анализират голям обем от информация, част от която е не особено незначима. Претегленото сортиране ви гарантира, че значимите елементи няма да бъдат пропуснати.

Например, сортирате по познатия досега начин ключовите си думи по степен на отпадане в низходящ ред. В първите редове виждате примери като:

Ключова дума: обувки за тенис
Посещения: 1
Страници/посещение: 1.00
Степен на отпадане: 100%

на втора или трета страница виждате резулати като:

Ключова дума: обувки за тичане
Посещения: 100
Страници/посещение: 1.14
Степен на отпадане: 88.5%

Това е нагледен пример как резултатът ‘обувки за тенис’, който сам по себе си не носи значима информация, тъй като има само едно посещение излиза на първа страница, а резултатът ‘обувки за тичане’ със 100 посещения е изместен назад и може да бъде пропуснат. Претегленото сортиране взима предвид и броят посещения, освен степента на отпадане и ви представя най-важните резултати на първи позиции. Думите с едно посещение също ще останат в отчета, но на много по-задни позиции. Ще можете и да сортирате степента на отпадане както във възходящ, така и в низходящ ред (ще видите, че те не са идеално подредени, тъй като и броят посещения се взима предвид).

Ето как изглежда това в един Google Анализ профил:Виждаме списък с думи със 100% степен на отпадане и 1 посещение. Безполезно.
Ето как изглежда същият списък сортиран претеглено.Този отчет вече ви носи много повече информация и смислен материал за анализиране. Претегленото търсене е налично и за други важни параметри като степен на реализация на целите (Goal Conversion Rate), % нови посещения и т.н.

Как да го използвате?
1. Изберете вашия Източник на трафик (ключови думи, кампании, търсещи машини и т.н).
2. Кликнете на заглавието в колоната Степен на отпадане.
3. Сложете отметка до Претеглено търсене. С кликване върху заглавието на Степен на отпадане можете да променяте подредбата по възходящ и низходящ ред. За да се върнете в изходно положение просто махнете отметката до Претеглено търсене.

Приятно сортиране и ако искате да видите всичко това в действие прилагаме и полезно видео (на английски).Публикувано от Катя Гугалова, Екипът на Google AdWords