Нови отчети за приписването и сравнителни анализи при кръстосване на устройства

Помислете върху това: 6 от 10 потребители на интернет в САЩ започват да пазаруват от едно устройство, но продължават или приключват от друго.1 За да помогнем на рекламодателите да измерват тези пътища на клиентите, които започват от едно устройство, но приключват с реализация от друго, въведохме реализациите от кръстосване на устройства преди повече от три години. Като използваме същата технология, представяме три нови отчета в секцията „Приписване“ на AdWords, за да предоставим по-задълбочена статистика за употребата на устройства по целия път от търсенето до реализацията.

         Устройства – следете каква активност с кръстосване на устройства се случва в профила Ви в AdWords.
         Подпомагащи устройства – подобрявайте корекциите на офертите си на ниво устройство с информация за това, колко често различни устройства подпомагат реализациите от други устройства.
         Пътища на устройствата – преглеждайте водещите пътища до реализация за клиентите Ви, които използват две или повече устройства.Рекламодатели от различни отрасли в цял свят вече разбират въздействието на активността с кръстосване на устройства върху реализациите от последното кликване. Има два основни начина да се възползвате от тази нова статистика за кръстосването на устройства:

         Изберете друг модел на приписване, различен от „Последно кликване“. Можете да изберете един от шестте различни модела на приписване за всички типове реализации: последно кликване, първо кликване, линеен, затихване с времето, въз основа на позиция или управляван от данни. Тези модели на приписване се прилагат към рекламите Ви в мрежата за търсене и вземат предвид поведението при кръстосване на устройства. Когато изберете нов модел, признанието ще се преразпредели по пътя до реализацията, а статистическите Ви данни за реализациите ще се променят занапред. Разгледайте скорошното ни ръководство за най-добри практики за допълнителна информация.

         Актуализирайте корекциите на офертите си на ниво устройство. В новия отчет „Подпомагащи устройства“ можете да видите колко реализации са подпомогнати от кликвания или импресии от различни устройства. Съотношението „подпомагане от мобилни устройства“ показва колко реализации са подпомогнати от мобилни устройства в сравнение с броя на крайните реализации от мобилни устройства. Ако например съотношението „подпомагане от мобилни устройства“ за дадена кампания е 3,72, това означава, че за всяка реализация от мобилно устройство 3,72 реализации от други устройства са подпомогнати от мобилни устройсqтва. С тази информация можете да актуализирате корекциите на офертите си за мобилни устройства.

През следващите седмици ще намерите новите отчети в „Приписване“ в раздела „Инструменти“. Надяваме се, че тези нови отчети и сравнителни анализи ще Ви помогнат да измервате значимите моменти на всички устройства.

Джоан Аренсман (Joan Arensman), продуктов мениджър
1 Google/Ipsos Connect, март 2016 г., GPS Omnibus, 2013 участници в онлайн проучване в САЩ на възраст над 18 години