Проучване на Микро-Моментите в България

  Наскоро Google извърши онлайн проучване в България, проведено съвместно с маркетинг компанията Ipsos, което разкри значими тенденции в поведението на българския потребител, които са от първостепенна важност за местните бизнеси.
  В следващите 5 седмици, в рамките на 5 статии, ще Ви разкриваме част от откритията на проучването. Нека започнем с методологията на проучването.

Методология

Проучването се състоя в периода 14 Март - 14 Април, 2016 г. и в него участваха 1,000 души над 18-годишна възраст. Всеки участник е отговарял на следните изисквания:

- Интернет потребител над 18-годишна възраст.
- Използва смартфон/таблет или настолен/преносим компютър
- Закупил е поне 1 тип продукт от следните категории през последните 6 месеца: Търговия на дребно (N=258), Здраве и Красота (N=256), Пътуване (N=238), Медии  и Развлечение (N=248).

Цялостен преглед
   
Проучването разкри, че потребителя минава през различни фази преди накрая да закупи даден продукт или услуга. Тези фази могат да се визуализират като фуния както е показано по-долу:
Намеренията на потребителя са различни във всяка фаза и конкретен потребител не винаги минава към следващата фаза. Именно затова фунията се смалява. По-важно е да отбележим, че даден потребител преценява дали да мине към следващата фаза мигновенно. Именно затова е важно за българския бизнес да присъства в момента, когато това решение се взима.

В следващите седмици ще проследим това потребителско пътешествие като днес ще започнем с моментите, когато потребителя иска да гледа.

Моменти "Искам Да Гледам"

Участниците са получили следните два въпроса:
- "Докато гледате видео на своя мобилен телефон, колко важно е рекламата, която видите да бъде със същата тематика?"
-  "Докато гледате телевизия, колко важно е рекламата, която видите да бъде със същата тематика?"

Проучването разкрива, че потребителите, които гледат видео от мобилното си устройство, оценяват като по-важно рекламите да са релевантни, когато ги виждат на мобилно устройство отколкото, когато гледат телевизия. Ако трябва да дадем някаква количествена оценка, можем да кажем с около 15% по-важно.

Щом очакванията на потребителите на мобилни устройства към рекламите са по-високи, все пак трябва да знаем какво гледат те.


Става ясно, че потребителите гледат видеа на всякакви теми от своите мобилни устройства като  очакването им е да видят релевантни реклами свързани със съдържанието на съответното видео.

Именно в тези моменти, когато потребителя "иска да гледа" и очаква добре таргетирано съобщение, е най-удачния момент за позиционирането на Вашия бизнес.

Другата седмица ще продължим нашето пътешествие с моментите, когато потребителите "искат да знаят" и резултатите от пазарното проучване.

До тогава - Успех!