Разработен с мисъл за някои от нашите рекламодатели с най-усъвършенствани възможности, профилът на мениджър в AdWords (МКЦ) е мощен инструмент за наблюдение и управление на няколко профила.За да Ви помогнем да спестите време и да Ви предоставим повече видимост по отношение на ефективността на профила, представяме няколко вълнуващи подобрения, включително управление на кампаниите в няколко профила, мощни инструменти за отчитане и по-добра навигация в профила.

Мащабно управление на кампаниите Ви

Създаването на отчети и нанасянето на бързи промени в кампаниите в няколко профила може да бъде изключително времеемко. За да Ви помогнем да управлявате и изготвяте отчети за всичките си кампании мащабно от един изглед, добавихме нов изгледКампаниикъм таблото за управление на профила на мениджър.

Действията на ниво кампания, които познавате от личните профили, вече са налични на ниво профил на мениджър.Можете да добавяте графи, прилагате сегменти и задавате филтри за изготвянето на отчети за ефективността на кампаниите за до 20 избрани профила.Друга възможност е да предприемете действие, като актуализирате бързо дневните бюджети и активирате или поставяте на пауза кампаниите си в тези профили.Също така можете да създавате нова кампания за всеки личен профил директно от профила си на мениджър.

 
Създаване на по-добри и по-информативни отчети

Актуалността на данните в таблото за управление на профила на мениджър вече съответства на останалата част от AdWords. Това означава, че повече не трябва да се придвижвате до личните профили за най-актуалните отчетни показатели. За по-полезни отчети от таблото за управление вече можете да изберете персонализиран период от време повече от 90 дни назад и да го сравните с всеки друг период. Добавихме и повече отчетни графи, включително реализации, както и възможността ефективността да се представя графично директно в таблото за управление.
За да Ви помогнем да изследвате данните в профила си по-пълноценно, добавихме разширено сегментиране и инструменти за филтриране. Обособявайте данните си бързо въз основа на това, което е най-важно за бизнеса Ви, например мрежа, тип кликване или устройство. След това приложете филтри за по-лесно идентифициране на нови възможности или за да видите данните, които Ви интересуват.

Ако използвате профили на подмениджъри, вече има ново падащо меню, с което да прецизирате таблото Ви за управление да показва данни за ефективността само за директно свързани или за всички свързани лични профили и такива на подмениджъри или за всички лични профили.
По-бърза навигация между профилитe

Накрая, улеснихме намирането на профила, които искате да прегледате.Вече можете да търсите или избирате личния или профила на мениджър, към който искате да преминете, като разширите падащото меню в горната част на профила си в AdWords.
Клиенти, използващи вече тази функционалност

Много клиенти вече виждат бърз успех в тези подобрения в МКЦ профилите си.

Наскоро разширихме продуктовата си линия, което доведе до значително увеличение на броя профили в AdWords, управлявани от нас.Сега обаче можем да установяваме значими тенденции в ефективността на кампаниите и да предприемаме действия там, където ще има най-голям ефект. И всичко това е възможно от един изглед! Това не само ни спестява 4 – 5 часа седмично, но също така ни дава повече увереност в състоянието на профилите ни.Катрин Доти (Katherine Doty), мениджър по маркетинга чрез търсещи машини за целия свят, Rosetta Stone

Имаме повече от 90 лични профила в AdWords и разчитаме на стриктно правило за наименуване на кампаниите за ефективното им управление.Благодарение на новия изглед за кампании в профила ни на мениджър вече можем да управляваме и оптимизираме кампаниите си от един изглед. Това ни спестява безброй часове, тъй като вече не трябва да кликваме многократно и управляваме кампаниите си профил по профил.Джереми Легранд (Jeremy Legrand), ръководител „SEM“, Kaymu

Нови подобрения, ново име

За да опростим правилото за наименуване и в съответствие с тези нови подобрения, повече няма да използвамеМоят клиентски център“ и „МКЦ“, когато визираме профилите на мениджър в AdWords.В течение на годината ще видите тези промени отразени в Помощния център на AdWords и в бъдещите ни съобщения.

Можете да направите обиколка на новите подобрения в AdWords или да научите повече за профилите на мениджър в Помощния център на AdWords.

Публикувано от Зак Стърн (Zak Stern), продуктов мениджър, AdWords