От тази седмица във всички AdWords профили в секция Величини са налични два нови отчета: "Подробности за кампанията" и "Подробности за рекламната група". С помощта на тези отчети можете лесно и бързо да проследявате активните функционалности и статистиката за представянето на рекламите на ниво рекламна група или кампания.