Показване на повече подходящи графи въз основа на типа кампания
Не Ви ли е омръзнало постоянно да превключвате между графите, когато преминавате между отчитане за кампании в мрежата за търсене и в дисплейната мрежа? Сега последно преглежданите от Вас графи, които преди бяха съхранявани само по раздел – например кампания, рекламна група или ключови думи – ще се съхраняват и по раздел, и по тип кампания.
Да приемем, че сте в раздела Рекламни групи и преглеждате графите „Кликвания“ и „Ср. CPC“ за кампанПрез следващите няколко седмици ще въведем три нови функции, за да помогнем на рекламодателите, използващи много канали, да управляват по-лесно отчитането си и да намират най-значимите статистически данни.
За рекламодателите с няколко типа кампании и рекламни цели отчитането може да бъде досадно и да отнема време. Така например, за да изготвяте отчети за конкретни цели, свързани с кампаниите Ви в мрежата за търсене, дисплейната мрежа или Пазаруване, може да се наложи да филтрирате по тип кампания и няколко пъти да коригирате графите, за да видите необходимата Ви информация.
С трите нови функции за отчитане вече ще можете лесно да:
   филтрирате профила си по тип кампания;
   виждате по-бързо по-подходящи графи;
   прилагате набори от графи въз основа на рекламните си цели.
Лесно филтриране на профила Ви по тип кампания
Новият инструмент за избор на тип кампания дава възможност бързо да филтрирате профила си по тип кампания, така че да можете да виждате резултатите само за кампаниите си в мрежата за търсене, дисплейната мрежа или Пазаруване. Ако например използвате отчитане за ефективността в дисплейната мрежа, с една лесна стъпка можете бързо да видите всички рекламни групи в кампаниите си в дисплейната мрежа.
Лесно филтриране за типовете кампании, които искате да видитe

Показване на повече подходящи графи въз основа на типа кампания

Не Ви ли е омръзнало постоянно да превключвате между графите, когато преминавате между отчитане за кампании в мрежата за търсене и в дисплейната мрежа? Сега последно преглежданите от Вас графи, които преди бяха съхранявани само по раздел – например кампания, рекламна група или ключови думи – ще се съхраняват и по раздел, и по тип кампания.
Да приемем, че сте в раздела Рекламни групи и преглеждате графите „Кликвания“ и „Ср. CPC“ за кампания в мрежата за търсене. След това преглеждате рекламните групи в кампания в дисплейната мрежа и коригирате графите, така че да виждате „Импресии“ и Ср. CPM. Сега, когато преглеждате раздела „Рекламни групи“ за кампании в мрежата за търсене, ще виждате графи за кликвания и ср. CPC.  Но когато превключите към кампаниите в дисплейната мрежа, ще виждате „Импресии“ и „Ср. CPM“. Това дава възможност бързо да виждате по-подходящи графи въз основа на типа кампания.

Бързо прилагане на набори от графи въз основа на рекламните Ви цели
За да улесним и ускорим показването на данни за конкретни рекламни цели, въвеждаме предварително дефинирани набори от графи. Тези набори помагат бързо да зареждате отчетни графи, пригодени за различни рекламни цели. Например може да имате няколко кампании в дисплейната мрежа, някои от които са съсредоточени върху цели за налагане на търговската марка, а други – върху цели за ефективност. С предварително дефинираните набори от графи можете лесно да преминавате между изгледите на собствености за отчитане, за да виждате конкретни графи за всяка от тези рекламни цели. При това винаги можете да се върнете към последно избраните от Вас графи, като изберете Персонализиране от падащото меню „Графи“.

Предварително зададените набори от графи помагат да намирате статистически данни за целите за налагане на търговската марка или за целите на реализациите.
Следващи стъпки
Тези подобрения в отчитането ще бъдат въвеждани поетапно през следващите няколко седмици за рекламодателите, чийто профил съдържа повече от един тип кампания. За да научите как да започнете да ги използвате в ежедневните си отчети, разгледайте нашия Помощен център.
Публикувано от Палави Нареш (Pallavi Naresh), продуктов мениджър, AdWords