Вслушваме се внимателно в предложенията ви за това, как да намалим догадките при създаването на нови кампании. За да спомогнем за усъвършенстването на процеса по създаване на кампании, въвеждаме поетапно подобрения в инструмента за ключови думи и оценителя на трафика.

Подобрения в инструмента за ключови думи

За да спомогнем за усъвършенстването на управлението на кампаниите, извършихме подобрения в инструмента за ключови думи, в това число:

  • Преглеждане на идеите за ключови думи, групирани по теми: С актуализирания инструмент за ключови думи можете лесно да преглеждате предложения за нови теми на рекламните групи и бързо да избирате да добавите такива групи директно в профила си. 
  • Безпроблемно интегриране на оценителя на трафика: Лесно преглеждате данните на оценителя на трафика за ключовите думи, които избирате в инструмента за ключови думи, за да вземате по-добри решения за стратегии за кампаниите.

 

Подобрения в оценителя на трафика

Актуализирахме оценителя на трафика, за да помогнем на рекламодателите да създадат по-ефективна стратегия за офериране и бюджетиране. Промените в инструмента включват:

  • Графично изобразяване на прогнозите за ефективността ви: Въведохме графика в оценителя на трафика, за да улесним измерването на прогнозите за трафика и офертите и разработването на ефективна стратегия за офериране. 
  • Структуриране на ключовите ви думи в рекламни групи: Вече можете да създавате проекти на рекламни групи в оценителя на трафика и лесно да преглеждате прогнозите за трафика и офертите за всеки от тези проекти. 
  • Добавяне на кампании в профила ви: Когато сте удовлетворени от структурата на кампанията си, можете да добавите проектокампанията директно в профила си.


Подобряваме също качеството и точността на прогнозите за трафика, при което досегашната ефективност се използва за по-доброто измерване на тези прогнози. Това означава, че занапред ще трябва да влизате в AdWords, за да използвате оценителя на трафика.

Актуализираните инструмент за ключови думи и оценител на трафика ще намерите в интерфейса на AdWords през следващите няколко седмици. За да научите повече за актуализациите на инструмента за ключови думи, можете да прегледате тази статия в нашия Помощен център, както и тази статия – за оценителя на трафика.

Дийпти Батнагар (Deepti Bhatnagar), продуктов мениджър